30.10.13

Global spørreundersøkelse om antidepressiva

Har du erfaring med antidepressiva? Flere store aviser står bak en spørreundersøkelse om slike erfaringer. De ønsker svar fra hele verden. Eneste betingelse er at man er over 16 år. Man kan velge mellom å skrive under eget navn eller å bruke et pseudonym. 

Foto: Flickr/monojussi

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.