16.10.13

Invitasjon til å skrive manus til Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 2, 2014.

Tema: «Brukere og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap med psykisk helsetjenester».
Redaksjonen i Tidsskrift for psykisk helsearbeid ønsker at nr. 2, 2014 skal tematisere erfaringsbasert kunnskap hos brukere og pårørende med psykisk helsetjenester. Denne invitasjonen går til organisasjoner og enkeltpersoner som har erfaringer som brukere og/eller pårørende med psykisk helsetjenester. Vi har følgende sjangre man kan skriver i artikler, essay, fortelling, Skeivt blikk, Et godt eksempel, bokanmeldelser og Vox Populi. I denne utgaven vil det også være mulig å sende inn manus som noveller og dikt.
Alle manus må følge våre retningslinjer som finnes på: http://www.psykiskhelsearbeid.net 
Frist for innsendelse av manus er 1. januar 2014 - det må angis om forfattere ønsker fagfellevurdering av sitt manus.
Vurdering: Alle manus vil bli gjort til gjenstand for vurdering i redaksjonen med rett til å kunne avvise eventuelle manus.
Kontakt: Vil mulige skribenter vite mer, kan redaktør Bengt Karlsson: bengt.karlsson@hibu.no eller redaksjonsmedlem Ann-Mari Lofthus: an-lofth@online.no kontaktes pr.mail.
Oslo 15.10.13.
Redaksjonen i Tidsskrift for psykisk helsearbeid,
Ved redaktør Bengt Karlsson

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.