26.2.14

Tilskudd til "Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern"

Hvem kan søke
Statlige mottakere, Stiftelser, Kommuner, Organisasjoner

Søknadsfrist
1. april 2014

Mål for ordningen
Økt frivillighet, kvalitetssikret bruk av tvang, økt kunnskap og bedre dokumentasjon av tvangsbruk.

Målgruppe 
Personer som har behov for helsehjelp i psykisk helsevern.

Andre opplysninger 
Det legges vekt på at mottaker har nødvendig kompetanse og gjennomføringskapasitet, samt har et godt brukerperspektiv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.