26.4.14

Traumer fører til sårbarhet for psykose

Fra en hovedoppgave i psykologi: [T]raumer kan føre til en ervervet sårbarhet for stress og dermed sårbarhet for å utvikle psykose, og ... en genetisk predisposisjon [er] ikke ... nødvendig. Sammenhengen ser også ut til å avhenge av alvorlighet og omfang av traumer (dose-respons), og kan være spesifikt relatert til utvikling av positive symptomer som hallusinose og vrangforestillinger.

Les Sammenhengen mellom traumer og psykoser i et utviklingsperspektiv: En integrert forståelsesmodell med kliniske implikasjoner, som ligger på nettet i fulltekst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.