28.12.14

Konferanse om prioritering i Helse-Norge

LHL ønsker å sette søkelyset på prioritering i Helse-Norge. Skal vi diskutere helseutgifter, ventetider og fremtidens prioriteringer, er godt underlagsmateriale nødvendig. Derfor har LHL laget Helsebarometeret 2015.

LHL ønsker å skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten, og sette søkelyset på hvilke hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk.

LHLs konferanse “Till lags åt alle kan ingen gjera" 27. januar på Oslo Kongressenter passer for alle som er interessert i utviklingen av Helse-Norge. Konferansen skal være en hyggelig møteplass. Målgrupper for konferansen er beslutningstakere på alle nivåer i helsetjenesten og -forvaltningen, ansatte og studenter ved universiteter og høgskoler, ansatte på alle nivåer i helsesektoren, pasient- og profesjonsforeninger, politikere, journalister, forskere og kommersielle aktører.

Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.