20.3.15

Åpent seminar: Ny diskrimineringslov - Hva nå?

Invitasjon til møte om

NY DISKRIMINERINGSLOV – HVA NÅ?

Regjeringen arbeider i disse dager med en ny, felles lov mot diskriminering. En rekke organisasjoner som daglig er i kontakt med diskriminering og ulikestilling har tatt initiativet til et møte for å bringe fram faglige og politiske innspill til hva en ny lov bør inneholde. Hensikten er å bidra til en nyansert debatt, og et best mulig lovvedtak i Stortinget. For mange er det særlig vesentlig å sikre at ikke en ny lov blir et «minste felles multiplum», men i stedet hever alle diskrimineringsgrunnlag til samme nivå som dagens lov mot kjønnsdiskriminering sikrer oss.

Tid og sted:
Tirsdag 24. mars, kl 12 til 13.30, Amalie Skram, Litteraturhuset.

Innledere:

- Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp), BLD.
Terning vil snakke om regjeringens arbeid med en ny, felles diskrimineringslov.

- Professor Hege Skjeie, utvalgsleder for Likestillingsmeldingen i 2012/2013.
Skjeie vil snakke om diskrimineringsvernet i norsk politikk.

- Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.
Ørstavik vil snakke om ombudets forventninger og krav til en ny lov.

- Berit Vegheim, leder av Stopp diskrimeringen.
Vegheim er kjent som en skarp debattant mot alle former for diskriminering av funksjonshemmede.

Arrangører: Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Antirasistisk Senter, Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk), MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Menneskerettsalliansen, Handikapforbundet, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Krisesentersekretariatet, Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) og Reform – ressurssenter for menn.

Møtet ledes av Bård Nylund (LLH).

Det gis god anledning til innspill fra salen – særlig oppfordres organisasjonens representanter til å kommentere innleggene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.