9.8.15

Om domstolsprøving av tvangsvedtak

Masteroppgave som kanskje kan være informativ for tvangsberørte: Domstolsprøving av tvangsvedtak innen psykiskhelsevern

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.