23.1.12

- Begrepet brukermedvirkning kan avskaffes i norsk psykiatri

Sykepleier Aina Skorpen og sosialantropolog Christine Øye disputerte i 2009 med avhandlingen Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon: En analyse av miljøterapeutiske praksiser. Studien er basert på et ni måneders etnografisk feltarbeid på et norsk psykiatrisk sykehus på to ulike allmennpsykiatriske avdelinger, der både personalet og innlagte pasienter er informanter.

Les intervju med de to. De hevder blant annet at begrepet brukermedvirkning kan avskaffes i norsk psykiatri. 
Avhandlingen er tilgjengelig hos BORA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.