22.1.12

En videreutdanning og et oppfølgingsprogram for studenter

Studium ved Høgskolen i Buskerud:
Studiet er et videreutdanningstilbud innen samarbeidsbasert forskning, med vektlegging av samarbeid mellom mennesker med egenerfaring med psykisk helseproblemer, utdannede forskere eller klinikere i forskningsarbeid. Studiet henvender seg til forskningsinteresserte personer med egenerfaring innen psykisk helse, og klinikere eller forskere.


Intervju med professor Marit Borg i Drammens Tidende
------------------------------

Studier med støtte (SMS) er et oppfølgingsprogram for deg med en psykisk lidelse som har behov for støtte til å gjennomføre høyere utdanning.

Du må oppfylle krav til studiekompetanse, ha jevnlig kontakt med en ekstern behandler og være student ved en høgskole eller et universitet som har et tilbud om Studier med støtte. I dag finnes tilbudet i Aust-Agder, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms og Vest-Agder.

Les mer hos Nav.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.