27.1.12

Svenske pasienters opplevelser av åpen tvangsomsorg


Den svenske psykiatriloven hjemler åpen psykiatrisk tvangsomsorg, der pasienten må følge visse pålegg, for eksempel å motta medikamentell behandling.

På oppdrag fra Socialstyrelsen er det laget en rapport, Det diffusa tvånget – Patienters upplevelser av öppen tvångsvård.

Les om rapporten hos Socialstyrelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.