27.1.12

Toril Borch Terkelsen doktoravhandling

Toril Borch Terkelsen doktoravhandling fra 2010 ligger på nettet: Håndtering av engler og UFOer i en psykiatrisk avdeling: En etnografisk studie av hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.