28.1.12

Masteroppgaver i fulltekst

Brukererfaring om brukermedvirkning. En kvalitativ studie av brukerlæreres sin opplevelse med brukermedvirkning i møte med kommunens psykiske helsetjenester. Av Arild Ringstad

”En av oss”? En studie av muligheter og utfordringer ved ansettelser av personer med erfaringskompetanse i psykisk helsevern. Av Monica Danielsen

Hva skjer med journalen min? Hvilke faktorer er det som bidrar til, eller hindrer en sikker behandling av sensitive opplysninger i kommunen? Av Jan-Kåre Ruud

Brukererfaringer knyttet til anvendelse av tvang i psykisk helsevern. Av Unn Hammervold

Å berges. Erfaringer om bedringprosesser ved alvorlige psykiske lidelser i sjøsamisk område. Av Kjell Birkely Andersen

Brukermedvirkning i psykiatrisk akuttpost? En kvalitativ studie. Av Åse Undersrud Bergesen

”Brukermedvirkning på Hamarsk”. Evaluering av et prosjekt om brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. Av Solveig Heim

Brukermedvirkning i sosialtjenesten. En kvalitativ studie av hvilke muligheter og begrensninger der er for brukermedvirkning i praksis sett i lys av de ansatte. Av Synnøve Strømme.
(PS I oppgaven står det at personer med psykiske lidelser bare kan tvangsinnlegges når det foreligger fare for en selv eller andre, hvilket er feil.)

Fra de stummes leir. Menns beretninger om seksuelle overgrep fra kvinner og menn. Av Rannveig Svendby

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.