7.2.12

Dialogens kraft i psykisk helsearbeid

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid, videreutdanningen i rus og psykiatri og Senter for praktisk kunnskap ved Universitetet i Nordland, Seksjon for kunnskapsbygging ved Nordlandssykehuset, Bodø kommune og Mental Helse Bodø, arrangerer og inviterer til åpen dag om psykisk helse ved Universitetet i Nordland 16. februar.

Målgruppe: Alle som møter mennesker i krise og vanskelige livssituasjoner – og alle som har interesse for tema. Spesielt ønskes å få til en dialog mellom brukere og fagpersoner, og disse gruppene oppfordres spesielt til å komme.

Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.