6.2.12

ICJ-Norges høringsuttalelse om tvang

ICJ-Norge - Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling har levert sin høringsuttalelse om tvangspsykiatrien (NOU 2011: 9).

Artikkelen Achieving Restraint-Free on an Inpatient Behavioral Health Unit som det vises til i høringsuttalelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.