4.2.12

Seminar: Brukeren som veileder

Seminar: Brukeren som veileder, 11. mai i Bergen

Seminaret presenterer en metode som tar brukerstyringsprinsippet på alvor og som legger opp til et utstrakt og reelt samarbeid mellom enkeltindividet og hjelpeapparatet. Innenfor ambulant brukerstyrt tilnærming betraktes brukernes erfaringer og kunnskap om seg selv som ressurser, noe som innebærer gjensidighet og kunnskapsutveksling. Seminaret vil blant annet ha fokus på samarbeid mellom kommunale tjenester og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hva det betyr og hvordan man kan jobbe ambulant, brukermedvirkning og brukerstyring.

Målgruppe: Ansatte innenfor ulike kommunale helse- og sosiale tjenester, ansatte i tverrfaglig
spesialisert rusbehandling og andre deler av spesialisthelsetjenesten, brukere og brukerorganisasjoner, ansatte innenfor utdanningssektoren og ellers andre som finner seminaret relevant og interessant.

Bergensklinikkene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.