13.2.12

Spirituell eller psykotisk?

People who hear voices and see things that aren’t there can be classified into two groups. The first group are people who cannot cope with these voices and are called mentally ill. The second group are people who can cope with the voices and are called psychic. It is my personal belief that being psychic and being psychotic are the same thing depending upon how you cope with it.

Les innlegget Are you spiritual or psychotic?

------------------------------------------

Krysskulturelle studier dokumenterer, hvordan tolkning av menneskelig atferd er påvirket av kulturelle tradisjoner og forventninger om, hva som er normalt og unormalt i ulike sammenhenger... Slike studier viser, hvordan uvanlige opplevelser, som betegnes som hallusinasjoner og vrangforestillinger i vestlig biomedisin, kan bli tolket og beskrevet annerledes i andre kulturelle sammenhenger. Den norske psykiateren Nergård har studert tradisjonelle samesamfunn og sjamaner i Nord‑Norge. Han skriver, at en del av sjamanens opplevelser ville blitt beskrevet som psykotisk innenfor en norsk, vestlig forståelsesramme. Innenfor det tradisjonelle samesamfunnet er imidlertid opplevelsen satt inn i en sosial og kulturell sammenheng, der den blir akseptert som ’normal’.

Les artikkelen Å bli overvåket gjennom en radiosender – hvordan psykotiske uttrykk forstås og kontrolleres i en psykiatrisk avdeling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.