13.2.12

Bivirkninger av antidepressiva. Stort væskeinntak

Kjønn og alder kan påvirke farmakokinetikken av psykofarmaka. Ved samme dose antidepressiver fikk eldre kvinner i gjennomsnitt dobbelt så høy serumkonsentrasjon som jevnaldrende menn og yngre pasienter av begge kjønn. Forskjellen i farmakokinetikk av antidepressiver var kun delvis tatt hensyn til i klinisk praksis ved å gi eldre kvinner lavere dose. Høyere serumkonsentrasjon er en mulig årsak til bivirkninger av antidepressiver hos eldre kvinner.

Studie i Tidsskrift for Den norske legeforening


------------------

Polydipsi (stort væskeinntak)

Spørsmål til RELIS:
Lege har en ung kvinnelig pasient med psykisk lidelse som i en forverringsperiode har drukket enorme mengder Pepsi Max - det er antakelig snakk om 10-15 liter/døgn. Kan dette være farlig? Hun bruker risperidon (Risperdal), olanzapin, escitalopram (Cipralex) og lamotrigin (Lamictal).

Les svaret her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.