7.2.12

Vil man lære av historien?

Kjersti Ericsson: Historien – reservat eller ressurs?

Som profesjonelle vil vi gjerne se oss sjøl som en del av løsningen: Fortidas overgrep skyldes mangel på viten og faglig kompetent personale. Og det er mye sant i dette. Men er det noe historien viser oss, så er det at profesjonelle også lett kan bli en del av problemet. Det var ikke isolerte ekstremister som gikk inn for sterilisering av tatere og mente at krigsbarna bar på defekte arveanlegg, det var tidas mest framtredende fagfolk.

1 kommentar:

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.