3.3.12

Helsedirektoratets og Mental Helses holdning til barns traumer

I dag forteller Aftenposten at NKVTS har kartlagt 511 barn og ungdom mellom 10 og 18 år som ble henvist til to BUP-poliklinikker mellom 2008 og 2010. Nesten halvparten hadde opplevd traumer (type I eller II). Nesten 60 prosent av disse hadde vært utsatt for vold utenfor familien, 37 prosent direkte utsatt for vold i familien.

I ca 40 prosent av henvisningene til BUP var imidlertid traumene ikke nevnt.

Nå anbefaler NKVTS at poliklinikkene sørger for at eventuelle traumer blir systematisk kartlagt på et tidlig tidspunkt.

Generalsekretær i Mental Helse Bjørn Lydersen tror imidlertid at "det er bedre om de unge kan få hjelp gjennom relasjonen som oppstår mellom behandler og pasient".

Anne-Grete Kvanvig, fungerende direktør ved avdeling psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet, er enig med Lydersen. Inntaket bør "innrettes individuelt overfor det enkelte barn/ungdom og deres situasjon", sier hun.

Les også: Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.