30.4.12

Fra "behandlingsresistent" til demonbesatt

– Tror du det finnes psykiatriske pasienter i helsevesenet i dag, som egentlig er besatte? spør Fritanke.no en prest i Bergen, Otto Odland.

– Ja. Det er jo mange som aldri blir friske, sier han.

http://t.co/t6v8AbE6

Seksuelt misbrukte kvinner er blant dem som oftest utsettes for eksorsisme
http://www.vl.no/kristenliv/-demonutdrivelse-er-feilslatt-behandling/

Mange av dem som har fått diagnosen borderline, ble utsatt for overgrep som barn, og ses på som besatte
http://voices.yahoo.com/the-scariest-aspect-borderline-personality-disorder-1273843.html

1 kommentar:

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.