30.4.12

Pårørendes innsyn i journal etter pasientens død

Alt for mye åpenhet, sier en lege om pårørendes rett til å lese pasientjournalen etter pasientens død. http://tb.no/meninger/debattartikler/altfor-mye-apenhet-1.7207644

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.