6.6.12

To pasientombud om psykiatri

Oppdatering: Innlegget ligger nå på nettet https://www.facebook.com/lppnorge/posts/437265182964565

I dagens Adresseavisen har Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag og Pasient- og brukerombudet i Akershus et innlegg med overskriften "Tankekors rundt psykiatri".
"Mange vi møter, våger å vise fram sårbarheten i små glimt. De har erfart behandlingsapparatet som et maktapparat, de forstår ikke at psykiatriens oppfatninger av dem er så milevidt unna egen virkelighetsforståelse, de leser journaler om seg sjøl og begriper ikke at det er dem bokstavene beskriver. De kjenner seg ikke igjen i diagnosene, og de er djupt krenka.
De har prøvd å fortelle og vise fram historia om seg sjøl, men historia fikk ikke lov til å stå naken og utilslørt, den skulle på død og liv settes inn i ei tolkningsramme definert av fagfolka, disse som kjenner og forstår mennesket bedre enn mennesket kjenner og forstår seg sjøl."
"Hvor mange er underlagt tvungent psykisk helsevern og tvangsmedisinering på feil grunnlag? Hvor mange lir mer under det de oppfatter som et ubarmhjertig behandlingssystem, enn under sjølve sjukdommen?"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.