6.6.12

Ny rapport om holdninger til psykiske lidelser

En ny NIBR-rapport undersøker utviklingen i befolkningens holdninger til psykiske lidelser i perioden 2007 til 2012: Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom. Status etter opptrappingsplanen.

Analysene kan ikke spore klare effekter av informasjonskampanjene gjennomført i slutten og i etterkant av opptrappingsplanen for psykisk helse.

Befolkningens sier seg i 2012 litt mer enig i at det er flaut å ha psykiske problemer enn de gjorde i 2007.

Flere mener i 2012 at man bør løse sine egne psykiske problemer selv.

Folks holdninger til psykiske lidelser ser ikke ut til å ha blitt påvirket av terrorhandlingene 22. juli.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.