6.6.12

Innstilling fra helsekomiteen om regionale sikkerhetsavdelinger m.m.

Neste mandag skal den såkalte Lex Breivik behandles i Stortinget, og tirsdag var innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen klar. I lovforslaget går regjeringen inn for å opprette en egen høysikkerhetsavdeling for særlig farlige pasienter.

Fremskrittspartiet reagerer på at ikke-kriminelle pasienter også kan flyttes inn i den meget strengt bevoktede enheten.

Høyre har kommet til at de vil støtte lovforslaget i sin helhet.

RSS for helsesaker fra Stortinget
RSS for helsesaker fra regjeringen

1 kommentar:

 1. Bonivard7.6.12

  Fra innstillingen: "Komiteen viser til at dagens lovgivning ikke har noen bestemmelser som gir adgang til å undersøke eller avvise personer som besøker en helseinstitusjon."

  Jaha, nei?

  Fra dagens lov:

  "§ 4-5. Forbindelse med omverdenen

  Den som har døgnopphold i institusjon for psykisk helsevern, har rett til å motta besøk og benytte telefon, samt sende og motta brev og pakker.

  For den som er under tvungent psykisk helsevern i form av døgnopphold i institusjon, kan den faglig ansvarlige vedta innskrenkninger i retten som nevnt i første ledd for inntil 14 dager, i den utstrekning sterke behandlingsmessige eller sterke velferdsmessige hensyn eller sterke hensyn til nærstående person gjør dette nødvendig."

  Hvordan dette ikke skulle utgjøre "bestemmelser som gir adgang til å (...) avvise personer som besøker en helseinstitusjon", overgår min ringe forstand.

  SvarSlett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.