9.5.12

Masteroppgave om tvangsmiddelbruk

Masteroppgve i psykisk helsearbeid av Dag Øystein Langerud (2011): "Omfang av tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern 2007-2009. En kvantitativ studie av kontrollkommisjonens årsrapporter".
http://brage.bibsys.no/hia/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_21558/1/ME-504-2011DagØysteinLangerud.pdft

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.