27.6.12

En psykiater som ikke kjenner psykiatriloven?

For noen dager siden irriterte vi oss her på bloggen over to avisartikler som ikke klarte å gjengi kriteriene for tvangsinnleggelse riktig. Dette skjer påfallende ofte i mediene. I dagens Aftenposten er det en psykiater som ikke kan, eller ikke vil, informere befolkningen korrekt om vilkårene for bruk av tvang:

Normalt er det høy terskel for å bli behandlet med tvang i psykiatrien. Kravene er at man har en sinnslidelse med psykotisk innhold og at man anses å være til fare eller skade for seg selv eller andre, og at behandling er nødvendig og at pasienten ikke vil la seg behandle frivillig.

Behandlingskriteriet er borte vekk. Dette skjer så hyppig, inkludert fra folk som bør vite bedre, at tanken streifer en om desinformasjonen kan være bevisst.

6 kommentarer:

 1. Bonivard27.6.12

  Det er enda mer i kronikkens virkelighetsbeskrivelse som er....la oss være forsiktige og velge merkelappen 'diskutabelt':

  "Normalt er det høy terskel for å bli behandlet med tvang i psykiatrien. (...)

  Prosedyrene er omstendelige og kontrollen streng. Pasienten har en ubetinget rett på å klage til en kontrollkommisjon og eventuelt fremme sak for retten. Kommisjon og rett er suverene i sin vurdering. De kan foreta en overprøving også av hvorvidt det faglige grunnlaget for vedtak om tvungent psykisk helsevern anses å være til stede i tilstrekkelig grad.
  "

  Jamendaså. Jeg antar at det er endel av bloggens lesere som har første- eller annenhåndskunnskap om hvordan disse "omstendelige prosedyrene" og "strenge kontrollene" arter seg i den virkelige verden.

  Jeg ville vært fristet til å kalle det for en vrangforestilling, men vi har jo lært de siste månedene (i kjølvannet av sakkyndigrapportene i terrorsaken) at en oppfatning ikke kan klassifiseres som en vrangforestilling dersom den er utbredt innenfor et kulturelt eller subkulturelt fellesskap.

  SvarSlett
 2. Dette kvalifiserer som bisarr vrangforestilling syns nå jeg... Jeg tror det er "Hearing Woices" nettverket som har en media-overvåkning gruppe som responderer på feilinformasjon i media, det syns jeg er en veldig god ide´som jeg dessverre ikke har kapasitet til å gjøre noe med. Kanskje noen andre? Nå har jo vi Sigrun, som har jobbet effektivt med medieovervåkning i mange år i en "enmanns-gruppe"... men kanskje flere kan gjøre det. At feilinformasjon er bevisst fra enkelte er jeg ikke i tvil om, men jeg tror det er effektivt i forhold til media hvis de får respons og korreks hver gang de feilinformerer. Vi fikk desverre ikke medhold i PFU på en sak jeg mener var klar feilinformasjon, og alvorlig fordi den rammet er allerede stigmatisert gruppe. Men bevisstgjøring er viktig uansett.

  SvarSlett
  Svar
  1. Har lagt igjen en kommentar i kommentarfeltet under kronikken. Fint om flere også kunne gjøre det.

   Slett
  2. Bonivard28.6.12

   Flott! Ville gjort det samme selv, men sitter på platform som ikke takler Aftenpostens kommentarfelt.

   Et generelt innspill om slike kommentarer - husk på at dette skrives til et annet publikum enn denne bloggen, og at det er nødvendig å detaljforklare endel begreper og holdninger (f.eks. "tvangsbehandling er ikke nødvendigvis til hjelp for psykisk syke") som vi kan anta at lesere av blogger som denne ikke behøver å få inn med teskje hver gang.

   Slett
 3. Bonivard28.6.12

  Her trengs nok alle gode krefter til å holde øye med mediene, ja. Gårsdagens VG har en artikkel om spesial-høysikkerhets-psykehusavdelingen* som man har bygget på Ila for å huse ABB, og der får vi vite følgende:

  "Sykehuset (...) vil være beskyttet mot omverdenen av Ila fengsels sykkerhet med gjerder, murer og overvåkningssystemer.

  Men innenfor det lille sykehusets vegger er det psykiatriens regler som gjelder.

  Ingen låste dører
  Bemanningen må ta høyde for at pasienten skal kunne bevege seg fritt innenfor enheten hele døgnet. Loven om psykisk helsevern har et eksplisitt forbud mot låste dører.
  "

  For de som måtte være usikre på om de har hallusinert om forholdene inne på psykiatriske avdelinger, kan vi sitere fra lov om psykisk helsevern (min uth.)

  "§ 4-8. Bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold

  Tvangsmidler skal bare brukes overfor pasienten når dette er uomgjengelig nødvendig for å hindre ham i å skade seg selv eller andre, eller for å avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting. Tvangsmidler skal bare brukes når lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.

  Som tvangsmiddel kan anvendes:
  a. mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær.
  b. kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til stede.
  c. enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt.
  d. kortvarig fastholding.
  "

  Dette opplegget rundt ABB begynner å få mer og mer karakter av et Potemkin-helsevern*, der man skal 'vise frem' hvor snilt og pent og brukervennlig norsk psykisk helsevern er, selv for en massemorder som ABB (eller - eventuelt - hvordan man kun i denne type helt ekstreme tilfeller går til så usedvanlige skritt som å nekte pasienten å ha mobiltelefon).

  Fortsetter det sånn, så går det vel ikke lenge før vi får se Strøm-Erichsen fremstille seg som en idealistisk forkjemper for pasientens rettigheter når regjeringen tar Paulsrud-utvalgets flertallsinnstilling til følge.


  *) Slipper man unna å klassifiseres som 'neologisme' dersom man legger inn bindestreker i nye ordsammensetninger?

  SvarSlett
  Svar
  1. Dine observasjoner er velkomne, Bonivard :)

   Slett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.