23.6.12

Veileder i bruk av sosiale medier i velferdssektoren

Helsedirektoratet utgir nå en ny veileder for sosiale medier. ​Veilederen skal primært gi veiledning om personvernaspektene ved helsevirksomheters og helsepersonells bruk av Facebook, Twitter, blogger og lignende, men den inneholder også råd til pasienter om bruk av sosiale medier.

Les saken hos helsenorgebeta.net.

Foto: Dave Malkoff/Flickr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.