12.7.12

Er dette en slags kortversjon av kapittel 3 i psykisk helsevernloven?

Kan bruke tvang ved stor fare

Fylkeslegen i Rogaland, Pål Iden, forteller at sykehuspersonell kan bruke tvang i situasjoner der det er overhengende fare for liv og helse.

– Innenfor psykiatrien kan det brukes tvang dersom personen har en alvorlig psykisk lidelse, sier Pål Iden til RA.

Det er også noe som heter nødrett, som betyr at det kan gripes inn dersom situasjonen tilsier det.

– Det kan gripes inn dersom det er en akutt situasjon og noen er truet, og at det er en overhengende fare for liv og helse.

Det finnes også en observasjonsparagraf, som gjør at en person kan observeres dersom det er mistanke om fare for selvmord eller at andre kan bli skadet.

Rogalands Avis

2 kommentarer:

 1. Treffer midt i helsevesenangsten min:

  "Innenfor psykiatrien kan det brukes tvang dersom personen har en alvorlig psykisk lidelse"

  SvarSlett
 2. Bonivard16.7.12

  Alt som står der er jo forsåvidt riktig (hvis man tolker det riktig innenfor artikkelens kontekst), men det er fryktelig lett å 'lære' noe feil enten i den ene eller den andre retningen.

  Selv om det kan være en frustrende øvelse, så vil jeg oppfordre til å ta kontakt med journalisten i sånne tilfeller - noen av dem kan være forbausende mottagelige for innspill. Undertegnende hadde selv følgende telefonsamtale for noen uker siden:

  - Hei, det er [NRK-journalist] NN.
  - Hei, jeg ville gjerne komme med et innspill til artikkelen din på nrk.no om "Lex Breivik".
  - Ja?
  - Ja, for der står det i en av undertitlene "Større adgang til tvangsbehandling".
  - Ja?
  - Ja, og det er jo helt feil - det står ingenting i denne lovendringen om kriteriene for tvangsbehandling.
  - Ja, men da fikser vi det. Hva tenker du at det bør stå isteden?
  - (lettere overrumplet) Eh..."Åpner for strengere sikkerhetstiltak", for eksempel?
  - (taster) "Åp-ner for streng-er-e sik-ker-hets-til-tak". Sånn, da er det endret. Det er det som er så fint når folk ringer oss, vettu, så kan vi få rettet opp i sånne ting.

  Så enkelt kan det altså gjøres.

  SvarSlett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.