13.7.12

Lærer ikke helsefagstudenter om behandlingskriteriet?

Rogalands Avis intervjuer i dag sykepleierstudent Maren Håland og medisinstudent Christina Skeisvoll om et kurs for å komme aggressive tvangsinnlagte i forkjøpet.

"Håland og Skeisvoll er klar over at bruk av tvang i psykiatrien har vært et omdiskutert tema.

- Vi vil helst unngå å bruke tvang, men når pasienten er til fare for seg selv eller andre er det faktisk viktig, sier Skeisvoll.

De understreker at de bruker tvang for pasientenes beste.

- De fleste pasientene er takknemlige i ettertid for måten vi har løst situasjonen på, sier Håland."

Uthevelsene er gjort av meg.

3 kommentarer:

 1. Det er helt vanlig argumentasjon, og jeg har inntrykk av det er lite kunnskap også blant helsepersonell om forholdet mellom behandlingskriteriet og farekriteriet, at faktisk det store flertall tvangsinnlegges etter behandlingskriteriet. "De fleste"... det er svada, men dessverre typisk en helsearbeiders måte å forsvare praksisen på.

  SvarSlett
 2. Bonivard16.7.12

  Dette med "de fleste" pasientene illustrerer jo også hvordan psykiatirien forholder til det som er grunnprinsipper i medisinen forøvrig. Vioxx var et mye brukt og effektivt smertestillende middel, men ble umiddelbart trukket fra markedet når det kom frem at det medførte en økt risiko for hjertesykdommer - noe som anslås å ha rammet mellom 0,1% og 0,2% av den totale brukergruppen.*

  Så liten fare for bivirkninger skal det altså til før et legemiddel blir forbudt. Men når man viser til historier om psykiatri-pasienter som har tatt skade av tvangsbehandling, så anser legene at de har et godt nok motargument hvis de bare sier "Jammen, det finnes også mange pasienter som har blitt bedre etter slik behandling".


  *) Dette inkluderer også folk som ikke brukte det nok til å risikere disse bivirkningene, så den faktiske økte faren for skade var nok noe høyere enn dette, men likevel...

  SvarSlett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.