1.7.12

Psykologtidsskriftet om tvang og samfunnsansvar

Opplæringen i menneskerettigheter både i grunnutdanningen og i tilknytning til spesialistopplæringen, må styrkes. Det er et tankekors at dette ikke er gitt større plass i dagens opplæringstilbud. 

Les artikkelen Forstand og makt av psykolog Nora Sveaass.
----

Vi studenter mates med en forståelse av mennesket som uavhengig av samfunnet det eksisterer i. Når lidelse kun forklares på individnivå, blir studentene – som er morgendagens psykologer – blinde for samfunnet som en mulig kilde til lidelse.

Les debattinnlegget Psykologiens samfunnsansvar av psykologistudent Lina Søreide.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.