5.9.12

Feildiagnoser ved Sykehuset Telemark

Mail fra en leser:

VG følger opp saken med psykologspesialisten ved Sykehuset Telemark som ble klaget inn av en pasient for uforsvarlig diagnostisering, hvorpå sykehuset gjennomgikk alle psykologens tidligere pasienter og bestemte seg for å utrede 116 av dem på nytt pga. mistanke om mulig feildiagnose.

Så langt har Sykehuset Telemark fått undersøkt sju av de 116 pasientene som de frykter har fått feil diagnose.

- Alle sju har fått nye diagnoser. De første vi har undersøkt dreier seg om de mest alvorlige diagnosene blant de som vi nå skal undersøke, sier fagsjef Arne Johannesen ved psykiatrisk klinikk til VG Nett.

(...)

Konsekvensene for de pasientene ved psykiatrisk avdeling som får feil diagnoser kan være store.

- Det kan dreie seg om feilmedisinering, galt behandlingsopplegg, gale vedtak hos Nav og barnevernet. Vi har stanset medisinsk behandling av flere pasienter, men jeg kjenner ikke til omfanget av konsekvenser inn mot Nav og barnevernet, sier Johannesen.


Men fylkeslegen vil ikke forskuttere noenting:

- Jeg vil foreløpig ikke uttale meg om alvorligheten av disse feildiagnosene. Det forekommer at det stilles feil diagnoser i helsevesenet, særlig i startfasen av en utredning før man har samlet nok informasjon fra ulike tester og prøver. Det er ikke nødvendigvis slik at det får noen konsekvenser for pasientene, sier Aase.

(...)

- At det er stilt noen gale diagnoser er i seg selv ikke nok til at vi gir beskjed om at det er en uforsvarlig praksis. Vår oppgave som tilsynsmyndighet er å vurdere om lovens krav er oppfylt. De innebærer blant annet et krav til forsvarlighet i behandlingen. Behandlingen kan i enkelte tilfeller være forsvarlig, selv om det er stilt en feilaktig diagnose, sier Aase.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.