5.9.12

Om innsatte i fengsler og pasienter i psykiatrien

Fra en av våre lesere:

I NRKs Debatten den 23/8 (i forkant av dommen i terrorrettssaken), fikk vi litt uvanlig klar informasjon om lovverket for psykisk helsevern.

Etter at man hadde diskutert Breiviks muligheter til å kommunisere med meningsfeller fra fengselscella, og at man hadde slått fast at selv straffedømte har en ytringsfrihet som bare kan innskrenkes av fengselsvesenet dersom fangen oppfordrer til straffbare handlinger eller sprer opplysninger som truer sikkerheten i fengselet, så vendte programleder Erik Wold seg til Anne Kristine Bergem (avledingsoverlege ved Regional Sikkerhetsavdeling på Dikemark) med følgende spørsmål (ca. 36 min):

- Vi hører her at det er forskjell på regimene for fengsel og psykisk helsevern. Kan du bekrefte det?

- Det som er felles er jo at all inngripen i menneskers liv og frihet må hjemles i lovverket. Psykisk helsevernloven har også paragrafer som gjør at man kan fatte vedtak om innskrenkninger i kontakt med omverdenen. Men da skal det begrunnes på en annen måte, det begrunnes da i behandlingsmessige hensyn eller hensyn til andre mennesker.

- Så det betyr med andre ord, hvis jeg prøver meg på en tolkning, at hvis dere da skulle komme til at han er psykotisk, at han skal underlegges behandling, så kan dere også bestemme at han skal ikke ha f.eks. kontakt med noen,

- Det kan vi.

- Mens det kan man ikke gjøre i en fengselssammenheng...altså, med mindre man går til brev- og besøksforbud og de tingene, som da hører tidlig til i fengselssammenheng.

- Ja, det blir da et annet lovverk. Men bare for å understreke det: det er ikke sånn at man i psykiatrien kan bestemme dette for evig og alltid. Og vedkommende pasient har muligheter til å bringe det inn for kontrollkommisjonen og tingrett og lagmannsrett, fordi det er et betydelig inngrep i menneskers frihet.


Nå er det mye man kan si om det siste utsagnet fra Bergem, men det kom ihvertfall klart frem at lovverket tillater en type innskrenkinger overfor psykiatriske pasienter som det ikke er lovhjemmel til å gjennomføre selv overfor Norges verste massedrapsmann – samt (indirekte) at dette kan gjøres uten at det er gjenstand for noen ekstern prøving med mindre pasienten selv (som altså pr. def. skal lide av en alvorlig sinnslidelse) tar initiativ til det.

Det er jo da også verdt å presisere at dette ikke er som følge av «Lex Breivik», men at det er hjemlet i den generelle psykisk helsevernloven som gjelder alle tvangsinnlagte pasienter, også de som aldri har utført noen kriminell eller voldelig handling. Dette ble ikke klart sagt i debatten, men det ble ihvertfall heller ikke sagt eller direkte implisert det motsatte, slik det ofte er tilfelle.

- Bonivard

1 kommentar:

  1. Takk til Bonivard. Skremmende, og samtidig er det greit å få det opp i lyset på denne måten.

    SvarSlett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.