4.9.12

Yringsfrihetsprisseminar - Foreslå kandidater

Psykisk uhelse - sosial eksklusjon, stigmatisering og marginalisering?
- seminar og prisutdeling


Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Tid: 14.12.2012 10:00 - 15:30

Innledere
Sunniva Ørstavik - Likestillings- og diskrimineringsombud
Benny Lihme - Redaktør av det danske tidsskriftet Social Kritik, forfatter og debattør
Berit Bryn Jensen - Medlem av We shall overcome (WSO)
Per Ivar Støle - Psykiatrisk sykepleier med erfaringskompetanse

Deltakeravgift: 750,- / 350,- (studenter og honnør). Når påmeldingen er registrert blir det tilsendt faktura for innbetaling.

Påmelding innen 1. desember http://www.hibu.no/ifpr/ytringsfrihetsseminaret/

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes Bengt Karlsson på e-post: bengt.karlsson@hibu.no innen 1. november.

Ta med matpakke eller kjøp lunsj i kantinen.

Vi samarbeider i år med Institutt for forskning om psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud (IFPR) om arrangementet.

Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern: Inger Beate Larsen, Anders J.W. Andersen, Torbjørn Steinhaug, Victoria Ibaboa Edwards og Bengt Karlsson

Program
10.00 Velkommen. Bengt Karlsson
10.10 Tittel: "Psykisk helse i et diskrimineringsperspektiv" ved Sunniva Ørstavik
10.40 Tittel: " Om sprog - psykiatrisk sprog som fremmedgjort galskab, litteratur som fri galskab?" ved Benny Lihme
11.10 Pause
11.25 Tittel: "Livets gaver - livets valg" ved Berit Bryn Jensen
12.00 Lunsj
12.45 Tittel: " Erfaringsbasert kunnskap med psykisk uhelse" ved Per Ivar Støle
13.15 Tittel: " Varför pratar psykiatrin aldrig om pengar? Pengar och att komma sig" ved Alain Topor
13.45 Pause
14.00 Panelsamtale. Ordstyrere: Anders J.W. Andersen og Victoria Ibaboa Edwards
1515 Pause
15.30 Prisutdeling og Avslutning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.