3.9.12

Konferanse om brukermedvirkning i forskning


«Økt brukermedvirkning, bedre forskning!» er tittelen på en konferanse som avholdes i Oslo 21. november

Mål:
Konferansen skal inspirere til bedre og mer nyttig forskning ved at brukere (pasienter/pårørende) bidrar i prioritering, planlegging og gjennomføring av forskning.

Målgruppe:
Brukerorganisasjoner, forskere, finansiører og forvaltning

Konferansen er gratis.

Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.