22.4.13

Traumebevisste tilnærminger - nyttig nettsted

Jeg anbefaler å kikke gjennom dette nettstedet, som ble opprettet av en psykolog som mistet sin datter i selvmord etter langvarig psykiatrisk "hjelp". Datteren ble seksuelt misbrukt som liten, noe som ble oversett av "hjelpeapparatet". Den etterlatte moren er opptatt av traumebevisste tilnærminger til pasienter som har opplevd traumer. Nedenfor kan du høre en annen psykolog som jobber med dette temaet.

17.4.13

Møte i Videnskaps-Akademiet

Tvungent psykisk helsevern. Hvordan bør vi organisere og (lov)regulere psykisk helsevern?

Onsdag 5. juni kl. 16.30 – 19.45 i Det Norske Videnskaps-Akademi Drammensveien 78, 0271 Oslo
Enkel bevertning fra kl. 16.00

Kl. 16.30 – 18.00:
Åpning av møtet ved Nils Chr. Stenseth, visepreses DNVA
Introduksjon: Bjørn Rishovd Rund, professor i psykologi, UiO (møteleder)
Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister, HOD
Trond Aarre, avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter
Georg Høyer, professor i sosialmedisin, UiT
Per Sandberg, leder av justiskomiteen, Stortinget
Aslak Syse, professor i jus, UiO
Jan Fredrik Andressen, direktør, Statens helsetilsyn
INGEN BRUKERE

Kl. 18.00 – 18.20: Kaffe/te
Kl. 18.20 – 19.45: Paneldebatt med innlederne

Påmelding sendes 
eirik.lislerud@dnva.no innen 15. mai.
Det tas forbehold om at møtet kan bli fulltegnet før fristens utløp.

15.4.13

Ny bok: Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helseDen nye boka Makt og avmakt. Etiske perspektiver på psykisk helse er et tverrfaglig bidrag til diskusjonen om hva slags psykisk helsearbeid vi har og ønsker å ha i et nordisk demokrati. Boka er redigert av Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen.

Gå til forlagets nettsted for å se innholdsfortegnelsen.

9.4.13

Liker du å lese om psykisk helse?


Erfaringskompetanse har en base med litteratur og film som omhandler bruker- og pårørendeerfaringer fra psykisk helsefeltet og som består både av fysisk materiale og digitale ressurser. Av publikasjoner finnes bøker, tidsskrifter, forskningsrapporter, offentlige publikasjoner, artikler m.m.

For å låne fysisk materiale, kontakt bibliotek@erfaringskompetanse.no. Biblioteket sender over hele landet.

Forskernettverk kritiserer konferanse

Hvordan er det mulig med standarder når alle politiske målsettinger understreker at mennesker som strever med livene sine selv skal være med og vurdere hva som er den beste hjelpen? undrer medlemmer av forskernettverket for sosiokulturelle perspektiver på psykisk helse, som i en kronikk på forskning.no kritiserer konferansen Forskning nytter for å ha en slagside. Helseminister Jonas Gahr Støres konferanseinnlegg representerte ett av få unntak til etablerte sannheter, skriver forskernettverket i kronikken "Nytter forskning i psykiatrien?".

5.4.13

Konferanse: Dialog og fellesskap styrker forskningen


24.-25. september inviterer NAPHA, Erfaringskompetanse og sentrale forskningsmiljøer til konferansen Dialog og fellesskap styrker forskningen.

Første dag er disse foredragsholdere:

 • Tor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi ved Høgskulen i Volda 
 • Marianne van der Wel, rådgiver i Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet 
 • Anders Johan Wickstrøm Andersen, leder for Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder 
 • Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse 


Andre dag er det satt av tid til å presentere forskningsprosjekter i feltet, under temaer som:

 • Psykisk helse og rus 
 • Samhandlingsreformen 
 • Brukerstyrt forskning 
 • Lokalbasert psykisk helsearbeid 
 • Psykososialt arbeid med barn og unge 
 • Bedrings- og mestringsprosesser i psykisk helsearbeid 
 • Psykisk helse og eldre 
 • Tvang og frivillighet i psykisk helsearbeid

Påmeldingsfrist er 1. juni.

Les mer hos NAPHA.

Bra serie om depresjon

Kanadiske CBC Radio hadde en serie på tre sendinger om depresjon i mars, Rethinking depression. Del 1 ble sendt 7. mars, del 2 ble sendt 14. mars, og del 3 ble sendt 21. mars.

3.4.13

For deg som bor i Bodø

Universitetet i Nordland arrangerer åpne temakvelder. Onsdag 17. april står tvang på dagsordenen. Det er WSOs leder Mette Ellingsdalen som innleder. Arrangementet begynner kl. 18.00 i auditorium A13.