29.8.14

Hjelp forskere til å stille de rette spørsmålene om depresjon

20.8.14

Rapport om psykologiske aspekter ved bipolar lidelse

Kliniske psykologer fra den britiske psykologforeningen har skrevet en rapport om bipolar lidelse, i et fint humanistisk/almenmenneskelig, ikke-objektiviserende språk. En av forfatterne, Anne Cooke (som jeg følger på Twitter), forklarer om hensikten med rapporten
Much has been written about the biological aspects of bipolar disorders: this report aims to redress the balance by concentrating on the psychological aspects, both in terms of how we understand the problems and also approaches to help and treatment. 
We hope this report will influence the way in which services are delivered, so that more people have access to psychological treatments and that services will no longer insist that users accept one particular view of their problem.

19.8.14

Mette Ellingsdalens minneord om Erling Jahn

11.8.14

Toppmøte om medisinfrie behandlingstilbud

Helseminister Bent Høie og Danmarks tidligere statsminister Paul Nyrup Rasmussen vil blant annet bidra når Erfaringskompetanse arrangerer Toppmøte 9. oktober «Med rett til å velge».

- Vi håper å få til gode, konstruktive dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les saken hos Erfaringskompetanse.