30.9.14

Bokutgivelse av psykolog Birgit Valla

29.9.14

Akademia, psykiatrioverlevere og narrativ kontroll


19.9.14

NRKs Folkeopplysningen ser på legemiddelforskningen

16.9.14

15.9.14

Menneskerettighetskonferanse i Oslo

Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge?