28.2.15

- Samfunnet må tåle mer annerledeshet, sier Mette Ellingsdalen


27.2.15

Ytringsfrihetspris til Silje Benedikte Stiftelsen


24.2.15

Pågår: Konferanse med Whitaker, Moncrieff, Hall m.fl.