25.1.16

Intervjuserie med alternative hjelpere

Terapeut og forfatter Eric Maisel har laget en serie intervjuer med alternative hjelpere. Blant dem som allerede er intervjuet, er Bonnie Burstow og Paula Caplan. Se oversikten over alle deltakere her.