Styret

Sentralstyret valgt på landsmøtet 30. oktober 2016:

Leder: Håkon Rian Ueland
Nestleder: Bjørn Ingar Pedersen
Kasserer: Grete Johnsen
Sekretær: Kristin Sommerseth

Styremedlemmer:
Selin Kibar
Espen Pedersen
Birgitte Espolin Johnson

Varamedlemmer:
Dag Erik Tinghaug
Rannveig Aunan
Hege Westbø
Monica Løschbrandt