17.10.12

Psykolog med brukerperspektiv på diagnosesetting


Den medisinske modellen har gjort sitt inntog igjen. Diagnosene blir satt – ofte uten en gjensidig drøfting og refleksjon med den det gjelder.

Hva skal vi med diagnosene? spør psykolog og sosionom Åsne Tveito i oktoberutgaven av Psykologtidsskriftet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.