16.1.13

Merkelig "nyansering" om tvang

For to dager siden fortalte jeg om Nesten Helg-arrangementet i Kristiansand som skal handle om tvang. Dagens Fædrelandsvennen omtaler dette talkshowet, under overskriften "Debatterer tvang for åpen scene". Avisen intervjuer blant andre Nesten Helg-sjef og psykolog Karl Erik Karlsen:

" – Med å ta [tvang] opp i Nesten Helg prøver vi å nyansere bildet folk har av bruk av tvang innenfor psykiatrien. En ting er den enkeltes frihetsfølelse og den krenkingen det medfører å bli utsatt for tvang. Den andre siden er lovverket som gjør det mulig å bruke tvang i tilfeller hvor pasienter er i fare for å skade seg selv eller andre. Til talkshowet vil det også komme to gjester som sier at tvangen har vært god for dem som vil dele sine erfaringer, sier Nesten Helg-sjef og psykolog Karl Erik Karlsen."

Men bildet blir vel ikke spesielt nyansert når de inviterer to med brukererfaring som er glad for tvangen, men ingen bruker som har blitt traumatisert og som slett ikke er takknemlig i ettertid? En av dem som er glad for tvangen, sier til avisen:

"Jeg er litt bekymret for den veien politikken går. Det går mer og mer over til en snever definisjon av psykose som eneste grunn for tvang. Hvis disse blir mer snevret inn, så vil folk som er i den situasjonen jeg var i risikere å dø."

Jeg aner ærlig talt ikke hva hun mener, men jeg skjønner såpass at hun er redd for at det skal bli for lite tvang.

Skjønt det verste er kanskje at psykolog Karl Erik Karlsen underslår behandlingskriteriets eksistens, som om han ikke har fått med seg verken lov om psykisk helsevern, Helsedirektoratets arbeidsgruppe som vurderte behandlingskriteriet, eller Paulsrud-utvalget.

Menneskerettighetene er ikke nevnt i artikkelen om tvang.

15.1.13

Kongressen PSYKISK HELSE 2013: Brukere ingen adgang

Logo-konkurranse

WSO Oslo og Akershus inviterer til logo-konkurranse.

Fylkeslaget ønsker seg en intuitiv og lettfattelig logo. Logoen skal symbolisere uavhengighet, frihet og styrke. Logoen kan ha 2 farger og skal være enkel og ha rene linjer.

Alle medlemmer oppfordres til å delta. 500 kr i premie for beste logo.

Frist for innsending er fredag 1. februar. Send ditt bidrag til binpeder@live.no

14.1.13

Til deg som bor i Kristiansand

Sykehustalkshowet Nesten Helg er et samarbeid mellom Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet Sykehus og Universitetet i Agder. Tema for talkshowet 16. januar er frihetsberøvelse/tvang.

8.1.13

Har du utfordringer med psykisk helsevern og NAV? Da kan denne artikkelen være noe for deg!


Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de kan, likevel ser det ut til at det som skal til av verktøy, metoder og strukturer for å hjelpe mennesker med tilfriskning, og tilbake til samfunnsdeltagelse og arbeid uteblir. Vi er alle klar over at psykisk helsevern og NAV er store utgiftsposter for samfunnet, - og at det kan være utfordrende for brukerne, pårørende og for de ansatte. Det er også i alles interesse at så mange som mulig kommer tilbake til samfunnet på en måte som gavner alle på en best mulig måte.
Som tidligere bruker ser jeg utfordringene og mulighetene fra en vinkling som kunne gjort det enda bedre for alle involverte.

2.1.13

Kritikk av diagnostikk

Foto: abbyladybug/Flickr 

Time to Abolish Psychiatric Diagnosis? av psykologen Lucy Johnstone hos Mad in America

Paula J. Caplan and the “DSM 9” call upon the APA to stop the harm of psychiatric diagnosis hos MindFreedom International

Først, gjør ikke skade av Vivian Berg og meg i Psykologtidsskriftets januarnummer

Dokumentar om elektrosjokk i kveld

Godt nytt år!

I kveld kl. 23 sender NRK2 en dansk dokumentar om elektrosjokk. Der møter vi Susanne som strever med hukommelsessvikt etter behandlingen. Mange dansker får elektrosjokk, som legene mener er en skånsom og effektiv behandling, men som pasienter forteller har store bivirkninger.

Fikk du ikke sett programmet på TV, kan du se det på hjemmesiden til Danmarks Radio.