18.2.13

Når er isolering ikke isolering?


Mail fra en leser:

Nordlys forteller om en schizofren 31-åring som har sittet innestengt på sykehusrommet sitt de siste to årene:
 

– Han lever som i et fengsel, forteller Espen Berger Sørensen (53).

Sønnen ble psykiatrisk pasient som 16-åring. De siste årene har han vært gjemt bort på et rom ved sikkerhetspsykiatrisk avdeling ved Åsgård sykehus i Tromsø.

Lyspunktet var et ti måneder langt opphold på institusjon i Trøndelag.

– Her ble han behandlet på et helt annen måte. Mot min vilje ble han sendt tilbake til Åsgård.

Sørensen opplever møtene med sønnen som hjerteskjærende.

– Han vil ut i friskt luft. Han vil være sammen med meg, og ber meg hele tiden om å hjelpe ham ut av isolatet.

– «Ta meg vekk», sier han.

Samtalene mellom de to foregår stående. En glassvegg skiller far og sønn. Utenfor rommet sitter to vakter.

 

(...)


Sørensen påstår at sønnen ikke får forlate rommet sitt. Han blir aldri luftet.

– Legene har fortalt meg at han skal få tilbud om luftegård, men ingen ting skjer.

 

(...)

 

Etter flere runder med ledelsen på Åsgård, har faren fått til en låneavtale med biblioteket. TV på rommet har han gitt opp.

Espen Berger Sørensen mener han flere ganger har opplevd omsorgssvikt på Åsgård.

– Jeg har kommet med mat, men som han ikke har fått fordi han ikke var våken til mattid. Jeg har opplevd å finne ham i sin egen avføring, uten at noen har hjulpet ham.

 

Men sykehuset kan forklare oss at pasienten aldeles ikke sitter i isolat:

 

Avdelingsoverlege Per Rørvik ved avdeling for sikkerhetspsykiatri ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), avviser på det sterkeste at isolasjon blir brukt som en behandlingsmetode.

– Ordet isolering er bare aktuelt i akutte voldssituasjoner der døren til pasienten blir låst i en kort tidsperiode i påvente av at nok personell for å få kontroll over situasjonen.

Maksimal tillatt tidsbruk er to timer.

– Men det stemmer at denne pasienten er plassert i isolat?

– Nei, det stemmer ikke. Det finnes ikke noe som heter isolat, men vi har skjermingsenheter der vi kan ha pasienter i perioder hvor de representerer en fare for andre.

– Pasienter kan bare være på slike enheter gjennom skriftlige vedtak som kan fattes for 14 dager av gangen, sier Rørvik.

 

Det overlates til leseren å analysere seg frem til forskjellen mellom å være "isolert" i to år og å være "skjermet" fra omverdenen i 50 x 2 uker. Svar sendes til Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.


-- Bonivard
           

17.2.13

Odd Volden blogger om WSOs tidligere leder Tormod Bakke

Odd Volden har lyttet til Tormod Bakkes CD "Terapiviser og galeviser". Han fant igjen en gammel tekst om opprør mot medisin, tvang og låste dører i institusjonene, som han mener fortsatt er veldig aktuell.

Les Odds innlegg Nozinanen min kan blomstene få hos NAPHA.

Nettsider om stemmehøring og en holistisk terapeut

En leser har sendt oss en e-post med lenker til nettsider om stemmehøring:

1) Ruminations on Madness: Theory, Phemenology, and Politics: http://phenomenologyofmadness.wordpress.com/

2) http://www.simonmccarthyjones.com/

3) Hearing the Voice: http://hearingthevoice.org/ 

4) This month in voices: http://thismonthinvoices.wordpress.com/

Vi takker.


Vi tipser også om et intervju: 'Sane in an Insane World' - intervju med terapeuten Dan Edmunds

Edmunds er opptatt av å forstå ulike psykiske tilstander, i stedet for å betrakte dem som kjemiske prosesser.

Hans blogg hos Psychology Today: Extreme States of Mind

12.2.13

Fellesaksjonens grunndokument

Grunndokument by

Eva M. Eriksen er død

Eva M. Eriksen, WSOs medarbeider gjennom mange år, døde 19. januar. Mange vil huske Eva fra kontorvakt og fra Time Out.

Begravelsen er på Østre gravlund lille kapell torsdag 14. februar kl 13:00.

Både for dere som skal i begravelsen, og for andre som kjente Eva, vil WSO gjerne få invitere til en rolig minnestund i WSOs lokaler 14. februar  kl 17. Alle er velkommen!

9.2.13

Miniseminar søndag: "Liv uten livets rett"

Eutanasiprogrammet er betegnelsen på nazistenes massedrap på rundt 200.000 psykiatriske pasienter og utviklingshemmede.  
Tid og sted: 10. feb. 2013 14:00, HL-senteret

14.00 Introduksjon om heftet Liv uten livets rett ved psykologspesialist Per Johan Isdahl
14.30 Spørsmål fra salen
14.45 Kaffepause
15.00 Kommentarer til heftet ved forfatter Lars Amund Vaage
15.15 Kommentarer til heftet ved kriminolog Berit Vegheim
15.30 Samtale om heftets aktualitet i dag. Med Per Johan Isdahl, Lars Amund Vaage og Berit Vegheim. Samtalen ledes av arrangementsansvarlig Maria Rosvoll
16.00 Slutt

Per Johan Isdahl er psykologspesialist ved Oslo Universitetssykehus. Han har lang klinisk erfaring i psykoterapi og har skrevet om mentalsykdomshistorie tidligere, blant annet om lobotomi og pioneren Herman Mayor.


Lars Amund Vaage er forfatter og dramatiker. Han har blant annet gitt ut bøkene Rubato, Kunsten å gå og Syngja. I 2012 ble han tildelt Brageprisen boka Syngja som er inspirert av datteren som har diagnosen autisme.


Berit Vegheim er kriminolog og har siden 2002 arbeidet i Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen. Stiftelsens hovedarbeidsområder er menneskerettigheter og diskrimineringslovgivning.

8.2.13

NFPH inviterer til skrivekurs om psykisk helsearbeid

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH) inviterer i samarbeid med Høgskolen i Buskerud til skriveverksted.

• Kurset er åpent for alle interesserte, uavhengig av bakgrunn og tidligere erfaring
• Kurset er gratis

• Du må ha et engasjement for fagfeltet psykisk helsearbeid eller andre fagområder innen helse- og velferdsfag
• Du har et ønske om å arbeide med en artikkel, kronikk, essay eller lignende som uttrykker dette engasjementet
• Du har mulighet til å delta på tre samlinger i Drammen (7. mars, 13. mai og 9. september, kl. 17:00 – 20:00)

Mer info på bloggen til NFPH

Odd Volden er gjesteskribent i Psykologtidsskriftet

Odd Volden er denne månedens gjesteskribent i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Innlegget er foreløbig bare tilgjengelig på nett for abonnenter, men jeg kan nå røpe at hans tema er brukermedvirkning.

Derfor er det hyggelig at både WSO, leder Mette Ellingsdalen og WSO-bloggen er nevnt i innlegget, i tillegg til Hege Orefellens dissens.

Du kan spørre biblioteket om det har tidsskriftet.