29.4.14

Nytt styre i Oslo og Akershus lokallag

WSO Oslo og Akershus avholdt sitt årsmøte 26. april.

Det nye styret:
Leder: Bjørn Ingar Pedersen
Kasserer: Håvard Enberg
Styremedlemmer: Espen Pedersen, Karina Pettersen og Moses Getz
Varamedlemmer: Aud Helen Henriksen, Madelene Gulbrandsen og Gregory Avery Starr
Styret har anledning til å supplere styret med flere varamedlemmer ved behov.

Kontaktperson i styret er Bjørn Ingar Pedersen, e-post: binpeder@live.no

28.4.14

Norge svarer for MR-praksis i FN: Universell periodisk undersøkelseUtenriksminister Børge Brende: 00:07:59
Italia: 00:31:06
New Zealand: 00:47:49
Sveits: 01:41:33
Utenriksminister Børge Brende: 03:16:18

26.4.14

Traumer fører til sårbarhet for psykose

Fra en hovedoppgave i psykologi: [T]raumer kan føre til en ervervet sårbarhet for stress og dermed sårbarhet for å utvikle psykose, og ... en genetisk predisposisjon [er] ikke ... nødvendig. Sammenhengen ser også ut til å avhenge av alvorlighet og omfang av traumer (dose-respons), og kan være spesifikt relatert til utvikling av positive symptomer som hallusinose og vrangforestillinger.

Les Sammenhengen mellom traumer og psykoser i et utviklingsperspektiv: En integrert forståelsesmodell med kliniske implikasjoner, som ligger på nettet i fulltekst.

11.4.14

Skift passord!

På grunn av sårbarheten i OpenSSL, "Heartbleed", må du skifte passord til Google nå. Bruker du Yahoo, skift også passord der.

Følg med på hvilke andre nettsteder du må skifte passord.

Kritisk til norske tolkningserklæringer

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand ved Senter for menneskerettigheter har skrevet en artikkel om CRPD kalt "Norway's Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Highlighting Current Discourses in the Field of Human Rights in Norway". Utdrag:

Norway has never before issued such relatively broad declarations that relate to treaty interpretation in the field of human rights. There are a few examples of Norway issuing reservations/declarations to human rights treaties but all of these have been narrowly formulated and are related to concrete provisions in domestic legislation. Most of these reservations/declarations have been withdrawn and those remaining are not controversial. In fact, Norway's policy on reservations and declarations has previously been not to submit these legal caveats upon signature. Rather, Norway's policy has been characterised by objecting to other states’ reservations and declarations, particularly those the Norwegian government considers to be incompatible with the object and purpose of the conventions.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Mer om menneskerettigheter: FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (wso.no)

6.4.14

Psykologforeningen støtter medisinfrie tilbud

For dem som ikke ønsker medisinsk behandling i psykisk helse, må det komme på plass reell valgfrihet, mener Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Les artikkelen Medisinfritt, ja takk! i siste nummer av Psykologtidsskriftet.

4.4.14

Dag og Tid underslår langt på vei behandlingskriteriets eksistens

Eskil Skjeldal intervjuer psykiater Marit Bjartveit i Dag og Tid. Artikkelen underslår helt eksistensen av behandlingskriteriet. Psykiateren sier om tvangsinnleggelse:

I så fall må pasienten ha ei alvorleg psykisk liding. Men det åleine er ikkje nok. Lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre, altså sjølvmordsrisiko og/eller valdsrisiko.

Og:

Nokre har det betre med vrangførestellingane i psykosen og ynskjer ikkje å kome ut av han. Om dei då ikkje er farlege for seg sjølve eller andre, så kvalifiserer dei ikkje for tvunge psykisk helsevern.

Skjønt avsnittet fortsetter:

Difor er tilleggskriteria om behandling og overlast òg viktige. Men då kjem diskusjonen: Kven veit kva som er best for pasienten, når skade og fare for liv er tekne bort? Her er psykiatrien i dialog med pasient og pårørande. 

Her nevner hun behandling som tilleggskriterium, men det motsier påstanden ovenfor om at "lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre". Psykiateren nevner også overlastkriteriet, som ble fjernet i 1999!

1.4.14

Foredrag og debatt på Litteraturhuset i dag

Aurora arrangerer i dag foredrag ved prof. dr. med Helge Refsum, avd.overlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet, som vil orientere om arbeidet ved senteret. Foredragets tittel: ”Hvordan bedre tilpasse medisineringen til den enkelte pasient?" Debatt.
Litteraturhuset kl. 18.

Foto: Hege Orefellen, XIV World Congress of Psychiatry, Praha september 2008