23.8.13

20.8.13

Robert Whitaker på Litteraturhuset 26.08.


Skjermdump fra peersnet.org
En mirakelpille for psyken - Temamøte mandag 26. august kl 18 på Litteraturhuset, Amalie Skram sal

Arrangementet foregår i hovedsak på engelsk.

Robert Whitaker, amerikansk journalist og forfatter av blant annet Mad in America og Anatomy of an Epidemic, vil presentere forskning på langtidsvirkninger av nevroleptika. Deretter vil det være reflekterende panelsamtale mellom Ole Steen, avdelingsoverlege ved OUS, Jan Ivar Røssberg, overlege og professor PhD, Mette Ellingsdalen, erfarer og leder i Landsforeningen We Shall Overcome - WSO og Robert Whitaker. Det vil åpnes for spørsmål fra salen.


Anatomy of an Epidemic har Robert Whitaker gjort et dypdykk fra og med de første studiene da nevroleptika ble introdusert og frem til i dag. Han fant to historier, en som har blitt presentert av legemiddelindustri og store deler av det psykiatriske fagfeltet, og en annen som forskningsresultatene de facto viser.

Det er verdt å merke seg at Whitaker, som arbeidet med ganske tradisjonell medisinsk journalistikk, startet arbeidet på dette feltet med det utgangspunkt at medikamenter er både nødvendige og et gode for mennesker med psykiske lidelser. Det var det han fant da han gikk forskningen nærmere i sømmene, som førte ham til den mer kritiske posisjonen som kommer til uttrykk i bøkene hans.

Temamøtet 26. august er viktig å få med seg for alle som jobber innen feltet. Kunnskapen om psykofarmaka, og spesielt langtidsvirkninger av nevroleptika, som Robert Whitaker presenterer, vil måtte ha konsekvenser for retningslinjer og praksis også i Norge. 

Kilde: Mette Ellingsdalen

15.8.13

Amaliedagene er til uken

22. - 25. august er det Amaliedager i Oslo, en brukerstyrt fagkonferanse.

Frihet - nye veier til bedre psykisk helse
valgfrihet - frihet fra tvang - frihet med seg selv - frihet med hverandre

Noen godbiter:

Ønsker du et annet perspektiv på fagfeltet - sett fra brukerens ståsted? Da anbefales fagdagen
Fra tvang til valgfrihet torsdag 22. august
Sted: Fritt Ord (Uranienborgvn. 2)  
Konferansier: Liv Skreekl 09 - 16    
(Meritterende status søkes for denne dagen) 

kl 09.00 Velkommen 
kl 09.15 "Utfordringer innen dagens psykiske helsevern"
Ingeborg Snilsberg, psykiater
kl 10.10 "Drøm i våken tilstand"
 Siv-Helen Rydheim og Gunn Helen Kristiansen, forfattere med egenerfaring.
kl 11.05 "Vår historie om Silje"
Espen og Lise Øvre, Silje Benedikte Stiftelsen
kl 12.00 Lunsj kl 13.00 "Hvordan kan relasjoner og pårørendes rolle styrkes, ikke svekkes i en psykisk krise?"
Anne-Grethe Terjesen, leder av Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP
kl 14.00 "Trygghet, Frihet, Håp - Medisinfrie tilbud innen psykisk helse"
 Mette Ellingsdalen, leder av brukerorganisasjonen We Shall Overcome, WSO
kl 15.00 "Hvorfor så mye faglig lydighet og lite ulydighet i psykisk helsefeltet?"
Bengt Karlsson, professor ved Høgskolen i Buskerud, leder av Institutt for forskning innen psykisk helse og rus (IFPR), redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid
kl 15.40 Oppsummering

----

Lurer du på hva fremtiden kan bringe for psykiske helse? Da bør du få med deg debatten 
Psykisk helsetilbud om 20 år - Hva kommer etter sykdomsmodellen? 
Sted: Litteraturhuset; Amalie Skram sal, (Wergelandsvn. 29) 
kl 18 - 20 

Debattleder: Bengt Karlsson  (se over) 

Paneldeltakere:  Guri Gabrielsen (LDO, jurist), Anne-Grethe Terjesen (LPP), Mette Ellingsdalen  (WSO), Odd Volden (brukeraktivist), Birgit Valla (kommunepsykolog)

Dagens problematikk og veien videre innen forståelsen av psykisk helse og praktiseringen av psykisk helsearbeid. Hvilken retning bør vi ta når sykdomsmodellen dabber av?  

----

Men hvilke andre muligheter har vi egentlig, spør du kanskje? Er det overhodet mulig med medikamentfrie tilbud uten tvang? Carina Håkansson fra Gøteborg har 25 års erfaring med at det går an!

Kom og bli inspirert på filmdagen 23. august:
Dialog - ikke tvang      
Sted: Lillebil, Cinemateket, (Dronningens gt. 16)
Konferansier: Bob Foss
kl 11 - 16.     

 "Healing Homes" -Dokumentar av Daniel Mackler om tilfriskning uten medisinering. Filmen følger Family Care Foundation, en svensk stiftelse som gjennom 25 år har tilbydd folk sviktet av tradisjonell psykiatri å bo i vertsfamilier for å få tid til å skape seg et nytt liv. 
Carina Håkansson (S) fra Family Care Foundation kommer i forbindelse med "Healing Homes" for å fortelle mer om Familievårdstiftelsen.   kl 13.30 - 14.30 Lunsj   
Sted: Lokalene til Rådet for Psykisk Helse (rett over gata for Cinemateket).  

"Open Dialogue" - Dokumentar om "Åpen Dialog"-prosjektet i Finland, et prosjekt som er medisinfrivillig og i dag får de beste resultatene i den vestlige verden for førstegangspsykoser (85 %  får ikke en ny psykoseepisode, selv ved målinger etter mange år). Filmen er laget av Daniel Mackler. 

----

Mandag 26. august er det nok et arrangement du bør få med deg:

En mirakelpille for psyken?
Foredrag/ panelsamtale, engelsk
kl. 18, Litteraturhuset, Amalie Skram-salen

Hva sier forskningen om langtidsvirkning av psykofarmaka? Robert Whitaker har undersøkt dette i den prisvinnende boken «Anatomy of an epidemic».

Arr: Erfaringskompetanse/ WSO


Takk til Mette Ellingsdalen

14.8.13

WSO skal arrangere kurs om rettigheter

WSO har lenge ønsket å få til et kurs om rettigheter for personer under tvang. Foreningen får mange henvendelser som gjelder rettigheter ved tvangsinnleggelse og andre former for tvang/trusler om tvang.

Folk spør blant annet om:

- Hvordan skal man gå fram for å klage?
- Hva skjer hvis saken kommer for retten?
- Har man rett på «second opinion»?
- Hva gjør man om man ikke får det man har krav på?

gyldendal.no
WSO opplever at behovet for informasjon om slike rettigheter er mye større enn det foreningen klarer å fylle. En løsning på det problemet er at flere får informasjon - derfor kurs om rettigheter. På den måten kan flere utdannes til å gi likemannsstøtte til andre. Men minst like viktig er det at de som selv er utsatt for tvang, eller i risiko for tvang, kan få vite mer om egne rettigheter, og på den måten bli sterkere og kunne få mer kontroll over eget liv.

Siden det også er stor forskjell på formell kunnskap, altså hva lover og forskrifter sier man har rett på, og den erfaringsbaserte kunnskapen hos personer som har opplevd systemet i praksis, ønsker WSO å lage kurs om både teori og erfaring.

I tillegg til å utarbeide et kurs (som WSO etter hvert tar sikte på skal holdes i mindre grupper flere steder i landet), vil WSO også lage en nettside. Når man trenger det som mest, er det sjelden det er mulig å gå på kurs, så da er det viktig å kunne finne informasjonen på egen hånd.

WSO ønsker også å inkludere tips om hvordan man kan komme seg ut av en tvangssituasjon, ikke bare i forhold til lovverk, men også andre viktige ting.

Arbeidet med å lage kurset starter nå i høst, og antas å være ferdig før sommeren 2014.

Har du innspill å komme med? 
- Et spørsmål om rettigheter?
- Noe du lurte på tidligere som du nå vet svaret på?

Blant WSOs medlemmer er det utrolig mye erfaring, og den trenger foreningen for å kunne lage et godt kurs.

Send e-post eller brev. Eller ring kontoret, som så kan skrive ned innspillet ditt. Liv Skree vil være leder for prosjektet: liv.skree@hotmail.com

Medlemskap i WSO koster 100 kr per år, eller 500 kr for livstidsmedlemskap.

Kilde: WSO-posten nr 3/2013

10.8.13

Tweet fra Eva Rognvik

Hvordan lese en nyhetsartikkel

Mail fra en leser:
 
 
I etterkant av at en NAV-ansatt ble knivstukket av en klient og døde av skadene, har det vært mye fokus på at mannen tidligere har vært dømt for trusler og vold, men ikke fengslet fordi han ble ansett som (mulig) utilregnelig, samtidig som han heller ikke ble dømt til tvungent psykisk helsevern. NRK skriver i den forbindelse at:
 
For å bli dømt til tvungent psykisk helsevern må tre vilkår være oppfylt. Handlingene som er utført må være alvorlige nok, retten må mene at det er gjentakelsesfare og den tiltalte må regnes som utilregnelig.
 
Det lenkes også til en eldre artikkel om utilregnelige kriminelle, der man finner følgende faktaboks:
 
TVUNGEN BEHANDLING
 • Tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg kan bare idømmes når:
 • Tvang anses som nødvendig for å verne samfunnet.
 • Lovbryteren har begått eller forsøkt å begå en alvorlig kriminell handling som krenker andres liv, helse eller frihet.
 • Faren for nye, alvorlige lovbrudd anses som nærliggende.
 • Dersom lovbruddet anses som mindre alvorlig, må gjerningsmannen ha begått lignende ting tidligere, og faren for gjentakelse må være «særlig nærliggende».
 •  
  De fleste lesere av denne bloggen har forhåpentligvis allerede tenkt: "Men dette stemmer jo ikke - hva med bl.a. behandlingskriteriet?" - noen har kanskje sågar begynt å vurdere mulighetene for å klage til PFU.
  Faktum er imidlertid at det er riktig - teknisk sett - når NRK skriver at "Tvungent psykisk helsevern [bare] kan idømmes når" det er snakk om nærliggende gjentagelsesfare for alvorlige lovbrudd, eventuelt særlig nærliggende gjentagelsesfare for mindre alvorlige lovbrudd. Det springende punktet her er ordet "idømmes" - det er bare under disse vilkårene at domstolene kan dømme en person til TPH. Derimot har helsevesenet langt videre fullmakter til å vedta tvungent psykisk helsevern - men det er da altså snakk om et vedtak, og ikke en dom.
   
  Så nå vet du det. Og du har formodentlig også blitt kvitt den utbredte feiloppfatningen at formålet med faktabokser er å informere lesere som ikke kan noe om temaet, og skjønt at journalistene forutsetter at samtlige lesere skal besitte den detaljkunnskap om feltet som er nødvendig for å kunne oppfange slike detaljnyanser og forstå hva som egentlig er realitetene.
  Og hvis (eks-)tvangsinnlagte pasienter i fremtiden skulle komme til å bli utsatt for totalt ubegrunnet stigmatisering fra folk som har lest disse artiklene og antar at tvangsinnleggelse pr.def. forutsetter at man har begått en alvorlig straffbar handling - vel, da får de bare passe på å påpeke i absolutt enhver sammenheng hvor dette nevnes at "Ja, jeg har vært tvangsinnlagt, men det dreide seg ikke om en dom om tvangsinnleggelse, og jeg (i likhet med det store flertall av tvangsinnlagte pasienter) har verken begått en straffbar handling eller engang vært ansett som en potensiell fare for andre".
   
  Det kan da ikke være så fryktelig mye å forlange av eks-tvangsinnlagte?
   
   
  -Bonivard

  9.8.13

  Støre vil ha medikamentfrie behandlingsalternativer!

  Foto: Bjørn Stuedal

  I år har jeg stilt krav til sykehusene om at antall tvangsvedtak skal reduseres med fem prosent. Etter ønske fra brukerorganisasjonene har jeg også stilt krav om at det skal legges til rette for medikamentfrie behandlingsalternativer.

  4.8.13

  Hva mener partiene om psykisk helsevern?

  Podkastserien Psykologlunsj, som drives av tre psykologer, har rettet spørsmål til partiene i forbindelse med stortingsvalget.

  Første partier ut er Arbeiderpartiet vs Kystpartiet. Sistnevnte fremstiller "oss" som potensielt farlige kriminelle og ønsker mer tvang.

  3.8.13

  Om sosial konstruksjon av psykisk lidelse

  Fra sammendraget til den australske studien “You can’t put it in a box and tie it with a ribbon”: The consumer movement and the social construction of mental illness, som foreligger i fulltekst:  

  First, the social construction of mental illness is drawn up by two principle discourses: professionals pathologize mental illness and consumers contextualize mental illness... Second, analysis of the social practices of mental health care settings as revealed in language foregrounded central concerns around administration. Mental health care as an institution has produced what Foucault (1978) names “procedural techniques” for recording information. These are techniques of control that prescribe the rules of conduct for professionals and consumers in the institution of mental health care. These techniques reduce the agency and personal responsibility of professionals and marginalize the self-knowledge of consumers.