22.7.12

Motstand fra Allen Frances mot fredelig protest fra MindFreedom


MindFreedom's historic national protest of the harm done by psychiatric labeling revealed some surprisingly "vocal opposition" to us psychiatric survivors, behind the scenes:

Dr. Allen Frances (photo on right), supposedly a key critic of the psychiatry's proposed newest label bible, acted to squash support from key allies for the protest.

Les saken hos MindFreedom.

Les også: 
Who Will Protest Against the DSM Harm?

20.7.12

Ny bok: Critical perspectives on user involvementNy bok om funksjonsnedsettelser og brukermedvirkning: Critical perspectives on user involvement. Klikk på lenken for å se innholdsfortegnelsen.

Anmeldelse av boka i Disability & Society (betalt tjeneste)

Godt om diagnoser fra Henrik Vogt

"Breivik-saken viser hvordan psykiatriens bruk av sjekklister og manglende interesse for barns utvikling svekker forståelsen av mennesker."

Les kronikken Diagnose: Sjekklistemonomani av Henrik Vogt i Morgenbladet.

19.7.12

Ikke lydighet som motiverer til grusomhet

As Milgram famously found, participants were willing to deliver supposedly lethal shocks to a stranger, just because they were asked to do so.

Researchers have offered many possible explanations for the participants' behavior and the take-home conclusion that seems to have emerged is that people cannot help but obey the orders of those in authority, even when those orders go to the extremes.

Les saken hos Science Daily.


18.7.12

Joar Tranøy har innlegg i KK

Joar Tranøy har tirsdag et innlegg i Klassekampen om medisinfrie tilbud.

De «medisiner» det først og fremst dreier seg om, er neuroleptika - såkalt antipsykotisk medisin. I verste fall kan de som utsettes for lengre bruk av nevroleptika risikere å få varige alvorlige hjerneskader, som tardive dyskinesier - ufrivillige bevegelsesforstyrrelser i hender og føtter og sjenerende ansiktsgrimaser.

Slike skadevirkninger bidrar til at andre unngår den medisinerte, og vedkommendes isolasjon i samfunnet øker. For enkelte mennesker kan det være slik at noen av deres såkalte psykiske lidelser er forårsaket av medikamentene de tar. Tradisjonell psykiatri med fokus på symptombehandling og neuroleptikabehandling svekker også empatien hos ansatte.

Fra René Talbot: Historisk gjennombrudd i tysk psykiatri

Yesterday the German supreme court of the courts ("Bundesgerichtshof") published it's decision that forced treatment for people under custodianship in psychiatry is irreconcilable with the constitution.
This is a huge progress as this verdict on a federal level excludes the possibility to claim that the forced treatment is done in the best interest of the person in question and the decisions of this court are binding for all courts.

This verdict now spells out what the supreme court for constitutional rights ("Bundesverfassungsgericht") had ruled twice last year on 23.3. and 12.10.2011, when it declared two regional state laws legalizing forced treatment in forensic units and on grounds of "dangerousness to others" as being irreconcilable with the constitution and instantly nil - this court ruled that such danger is prevented by the incarceration, so no forced treatment, meaning bodily harm, can be accepted. I reported about this verdict in a message on 29.04.2011.

Up till now lower courts decided differently on how this decision has to be interpreted for people under custodianship, which sometimes is instantly imposed on somebody in order to use these laws to incarcerate and forcibly treat them.
From today on, also the state prosecution has to follow up any attempt to forcibly treat people in psychiatry, as now there is without any doubt forced treatment bodily harm, regardless of whether a person is allegedly "mentally ill" or not.

The court ruled that if at all possible a new law on the federal level would have to be issued. As the next German election is in 2013, the absolute earliest time for such a new law would be 2014.
But of course we are quite hopeful to prevent any new law, because:
Instead of applying the condition "mentally ill", the new fashion of mental health law professionals is to now try to declare someone as "incompetent" and unable to consent to use that as grounds for the deprivation of human and constitutional rights of the person in question.
But the federal law on advance directives issued on 1.9.2009 applies the rules that for all people unable to consent and explicitly for all illnesses and all phases their will decides about their treatment:
a) if it is in a written form from a time when the person was able to consent, this will is binding for the medical professionals and any custodian or a person authorized in an advanced representation agreement.
b) if there is no written advance directive the previous will has to be estimated on the basis of documents and witness statements - not on an estimated "well being" decided by judges and doctors. The result is that if a person disagrees to a treatment, a doctor has to provide evidence to a judge that the person in question previously wanted forced treatment and incarceration. This is a patent way to exclude forced medical intervention altogether.

We estimate that the supreme court for constitutional rights understood this paradigm shift by the federal lawmaker and that is the reason why the judges decided after 62 years of our constitution that now all the previous laws on forced psychiatric treatment were unconstitutional. In order to save face they simply did not want to confess that they had ignored the constitutional and human rights of a group of people all the time.

This law on advance directives is also the powerful tool not only to ban forced treatment but also incarceration, via a ban on the medical examinations by a shrink. So we exclud any psychiatric diagnosis with the result that none of the mental health laws are applicable. We use this in our special psychiatric advance directive, the PatVerfue. Please read about it and find the forms we use here: http://www.patverfue.de/en
The "Punk Queen" and performer Nina Hagen is the Patroness of the campaign.

We invite all shrinks of the world to visit German psychiatric wards to inspect how a psychiatry without forced treatment works. This is a great step forward to a non-violent psychiatry everywhere.
Let's celebrate this victory and please confirm to the shrinks in your country that a non-violent medicine is possible and a great goal to aim for.

Best regards
rene talbot
(Secretary of IAAPA and member of the board of a national German user and survivor organization)  

13.7.12

Lærer ikke helsefagstudenter om behandlingskriteriet?

Rogalands Avis intervjuer i dag sykepleierstudent Maren Håland og medisinstudent Christina Skeisvoll om et kurs for å komme aggressive tvangsinnlagte i forkjøpet.

"Håland og Skeisvoll er klar over at bruk av tvang i psykiatrien har vært et omdiskutert tema.

- Vi vil helst unngå å bruke tvang, men når pasienten er til fare for seg selv eller andre er det faktisk viktig, sier Skeisvoll.

De understreker at de bruker tvang for pasientenes beste.

- De fleste pasientene er takknemlige i ettertid for måten vi har løst situasjonen på, sier Håland."

Uthevelsene er gjort av meg.

12.7.12

Er dette en slags kortversjon av kapittel 3 i psykisk helsevernloven?

Kan bruke tvang ved stor fare

Fylkeslegen i Rogaland, Pål Iden, forteller at sykehuspersonell kan bruke tvang i situasjoner der det er overhengende fare for liv og helse.

– Innenfor psykiatrien kan det brukes tvang dersom personen har en alvorlig psykisk lidelse, sier Pål Iden til RA.

Det er også noe som heter nødrett, som betyr at det kan gripes inn dersom situasjonen tilsier det.

– Det kan gripes inn dersom det er en akutt situasjon og noen er truet, og at det er en overhengende fare for liv og helse.

Det finnes også en observasjonsparagraf, som gjør at en person kan observeres dersom det er mistanke om fare for selvmord eller at andre kan bli skadet.

Rogalands Avis

10.7.12

VG har i dag flere artikler om selvmord i psykiatrien

Robert ble lagt inn for første gang i 2003. Etter det legger ikke moren skjul på at han fikk en kompleks sykdomshistorie.

- Siden den gang har han hatt gode og dårlige perioder. Han fikk til sammen syv forskjellige diagnoser. Det var med på å gjøre ham verre. Han ble veldig lei og fortvilet av å få nye merkelapper på seg hele tiden, sier hun.

Robert (26) tok livet sitt på sykehus

Nettmøte: LEVE svarer om selvmord

ALLE ARTIKLER OM SELVMORD

7.7.12

Psykologtidsskriftet med artikler på nett

Tidsskrift for Norsk Psykologforening legger stadig ut flere artikler på nett. Nå er de ferdig med 2006-utgaven, hvilket vil si at alle årganger mellom 2006 og 2012 er på internett. Det siste halve året er riktignok sperret (artikler legges ut for ikke-abonnenter først seks måneder etter at de er publisert i papirutgaven), men alle debattinnleggene er nå fritt tilgjengelig.

En anbefaling fra 2007: Hvorfor skal psykologer ha makt? av Sunniva Ørstavik

En jeg selv skrev om taushetspliktsbrudd i 2007: Skjerp dere, terapeuter! 

Helseministerens tiltak for redusert tvang

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har lansert 14 tiltak for økt frivillighet i psykiske helsetjenester. Les saken hos NAPHA.

5.7.12

Behandlerne skal tvinges

Det er ikke "bare" legene som skal kunne tvinge pasientene. Nå vil helseministeren tvinge legene.

Les NTB-melding.

GlaxoSmithKline inngår tidenes største forlikLegemiddelfirmaet GlaxoSmithKline inngår tidenes største forlik i sitt slag (3 milliarder dollar) etter å ha fått leger til å anbefale antidepressiva overfor aldersgrupper som de ikke var godkjent for (bl.a.).

1.7.12

Psykologtidsskriftet om tvang og samfunnsansvar

Opplæringen i menneskerettigheter både i grunnutdanningen og i tilknytning til spesialistopplæringen, må styrkes. Det er et tankekors at dette ikke er gitt større plass i dagens opplæringstilbud. 

Les artikkelen Forstand og makt av psykolog Nora Sveaass.
----

Vi studenter mates med en forståelse av mennesket som uavhengig av samfunnet det eksisterer i. Når lidelse kun forklares på individnivå, blir studentene – som er morgendagens psykologer – blinde for samfunnet som en mulig kilde til lidelse.

Les debattinnlegget Psykologiens samfunnsansvar av psykologistudent Lina Søreide.