30.12.14

Still spørsmål til Erna

29.12.14

Forslag til bøker av mennesker med egenerfaring

Og ikke bare bøker ... musikk? Kunst?

Tanken slo meg da jeg skrev forhåndsomtalen som jeg har lenket til nederst. Det hadde vært fint om mennesker som hadde tilgang til denne bloggen kunne skrive inn sine forslag her til egne og andres ... produkter? Og kanskje andre kunne skrive i kommentarfeltet? 

Jeg skal i hvert fall legge inn forslag etter hvert. 


Sanger om sår og styrke og sol

Dette er en forhåndsomtale av diktene som presenteres her:

28.12.14

Konferanse om prioritering i Helse-Norge

LHL ønsker å sette søkelyset på prioritering i Helse-Norge. Skal vi diskutere helseutgifter, ventetider og fremtidens prioriteringer, er godt underlagsmateriale nødvendig. Derfor har LHL laget Helsebarometeret 2015.

LHL ønsker å skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten, og sette søkelyset på hvilke hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk.

LHLs konferanse “Till lags åt alle kan ingen gjera" 27. januar på Oslo Kongressenter passer for alle som er interessert i utviklingen av Helse-Norge. Konferansen skal være en hyggelig møteplass. Målgrupper for konferansen er beslutningstakere på alle nivåer i helsetjenesten og -forvaltningen, ansatte og studenter ved universiteter og høgskoler, ansatte på alle nivåer i helsesektoren, pasient- og profesjonsforeninger, politikere, journalister, forskere og kommersielle aktører.

Les mer

25.12.14

Psykiateres syn på traumer og psykose

En doktoravhandling fra University of East London ser på hvordan psykiatere omtaler forholdet mellom traumer og psykose:
... reliance upon medical pathological frameworks to define 'psychotic' experiences led to an incompatibility with a view of a person's distress as meaningful and understandable in the context of their lives. Psychiatry's professional alignment with medicine favoured impersonal, neutral and objective accounts of treatment decisions ...
Avhandlingen kan lastet ned herfra.  

23.12.14

God jul!


Bloggens lesere ønskes
g
od jul og godt nyttår.

En psykiatrisk epidemi anmeldt i Klassekampen

Under overskriften "Pilleråtten psykiatri" i Klassekampen sist lørdag anmeldte Anders Danielsen Lie Robert Whitakers bok En psykiatrisk epidemi. Anmelderen, som er lege, hadde mye tankevekkende å si om innholdet i boka, som:

På medisinstudiet lærer du at oppdagelsen av antipsykotika på midten av 1950-tallet var en revolusjon. Før hadde pasienter med schizofreni vært innesperret på anstalter. Nå kunne de leve normale liv ute i samfunnet... Whitaker gir oss en ganske annen versjon av historien. Det var helsereformer som tømte sinnssykehusene i USA, ikke medisiner.

8.12.14

Seks prosent hadde hjelp av diagnosen

3.12.14

Åpent møte om helserett i dag

2.12.14

Legathåndboken

Hvert år utgis Legathåndboken. Den kan være til hjelp om man har store utgifter i forbindelse med helseproblemer, for eksempel ved behandling hos en psykolog/terapeut uten avtale. Noen sosiale legater som kan være aktuelle i den sammenheng:

M.J. Veum og hustrus legat
Lise og Arnfinn Hejes fond (for økonomisk vanskeligstilte)
Eckbos Legat
Stiftelse 99
Josef del Mondo og Bjørn Hovdes legat til nervelidende
Josef og Haldis Andresens legat
Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter

Det fins også geografiske legater.

Man kan søke i Legathåndboken her.

Kjøp Legathåndboken her, eller les den på biblioteket.

Attest fra behandler må legges ved dersom man søker støtte til terapi/behandling, og søknadsfristen må overholdes.

Sjekk også Legatsiden.

Det er en del arbeid første gang man søker - med research, skriving og attestasjon, men året/-ene etter kan man gjenbruke søknaden(e) med noen små justeringer. Sjekk om legatet/-ene har elektronisk søknadsskjema, slik som Eckbos Legat.

28.11.14

Musikkterapi i Oslo

27.11.14

Ny, nedlastbar rapport om psykososial tilnærming til psykose


16.11.14

Interessant program om psykoterapi

Siste utgave av podkastserien Psykologlunsj vier en hel time til temaet psykoterapi og -forskning.
Foruten to av de tre psykologene som står bak Psykologlunsj, deltar denne gangen også fire NTNU-psykologer. Podkasten er det mest interessante programmet jeg noen gang har hørt om terapi.

12.11.14

Workshop om krenkelser i behandling og kurs om CRPD

Arrangement 1
Senter for medisinsk etikk i Oslo inviterer til workshop for mennesker som har opplevd tvang eller krenkelser i behandling innen psykisk helsevern.

Forskeren som leder workshopen stiller blant annet spørsmålet: Når kan man karakterisere en opplevelse med tvang som uforenelig med menneskerettighetene, og hvorfor?

Les saken hos Erfaringskompetanse.

Arrangement 2
Unge Funksjonshemmede inviterer til kurs om FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) 5. desember. Gratis, men man må melde seg på. Les mer

10.11.14

Psykologtidsskriftet ønsker tips om tema

8.11.14

Til deg som ikke har lest Hege Orefellens dissens

Jeg vil i de nærmeste ukene framover legge ut Hege Orefellens dissensuttalelse Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre i bloggen min, slik at flere får lest den.

For at det ikke skal bli for mye å lese på én gang, legger jeg ut i etapper, på lørdager og tirsdager. Følg med på bloggen eller via RSS10.10.14

Richard Bentall: "Ni myter om schizofreni"

Dagskonferanse Nettverk for sosio-kulturelle perspektiver på psykisk helse

Konferanse 10.11.

30.9.14

Bokutgivelse av psykolog Birgit Valla

29.9.14

Akademia, psykiatrioverlevere og narrativ kontroll


19.9.14

NRKs Folkeopplysningen ser på legemiddelforskningen

16.9.14

15.9.14

Menneskerettighetskonferanse i Oslo

Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge?

29.8.14

Hjelp forskere til å stille de rette spørsmålene om depresjon

20.8.14

Rapport om psykologiske aspekter ved bipolar lidelse

Kliniske psykologer fra den britiske psykologforeningen har skrevet en rapport om bipolar lidelse, i et fint humanistisk/almenmenneskelig, ikke-objektiviserende språk. En av forfatterne, Anne Cooke (som jeg følger på Twitter), forklarer om hensikten med rapporten
Much has been written about the biological aspects of bipolar disorders: this report aims to redress the balance by concentrating on the psychological aspects, both in terms of how we understand the problems and also approaches to help and treatment. 
We hope this report will influence the way in which services are delivered, so that more people have access to psychological treatments and that services will no longer insist that users accept one particular view of their problem.

19.8.14

Mette Ellingsdalens minneord om Erling Jahn

11.8.14

Toppmøte om medisinfrie behandlingstilbud

Helseminister Bent Høie og Danmarks tidligere statsminister Paul Nyrup Rasmussen vil blant annet bidra når Erfaringskompetanse arrangerer Toppmøte 9. oktober «Med rett til å velge».

- Vi håper å få til gode, konstruktive dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les saken hos Erfaringskompetanse.

23.7.14

En postmoderne psykiatri

Pat Bracken er en irsk psykiater og filosof. Han har lansert begrepet postpsykiatri på recoveryorientert psykisk helsehjelp som anerkjenner mangfold og annethet. Hør ham i et foredrag han holdt ved Universitet i Glasgow i vinter (foredraget starter ca 02:55).
Hentet herfra.

20.7.14

Flere typer barndomstraumer hos schizofrenidiagnostiserte

7.7.14

Psykologiprofessor prøver nevroleptika

Den engelske professoren i klinisk psykologi Peter Kinderman begynte søndag å ta nevroleptika (klorpromazin), fordi han vil vite hvordan det oppleves.
Du kan følge oppdateringene hans i bloggen og på Twitter.

Kinderman er ansatt ved Universitetet i Liverpool. I september starter han et gratis internettkurs i psykologi og psykisk helse. Kurset går over seks uker og er åpent for alle.

2.7.14

Internasjonal konferanse i England

I september er det en internasjonal konferanse for brukere, familiemedlemmer og profesjonelle hjelpere, der Arnhild Lauveng, Jaakko Seikkula, John Read og Marius Romme er blant foredragsholderne. Les mer

30.6.14

Fra internasjonal konferanse i Drammen

Mette Ellingsdalen intervjues i Dagsavisen i dag, i anledning en internasjonal konferanse som ble avholdt i Drammen for et par dager siden.

– Jeg sier på ingen måte at all behandling jeg fikk var feil, men totalt sett ble jeg bare sykere. Jeg opplevde at jeg ikke fikk bestemme over noe selv lenger, og ble satt på over 25 forskjellige medisiner. Uansett hva jeg sa eller mente ble det bare sett på som en del av sykdomsbildet og ikke som noe relevant, forklarer hun.

Det er lagt ut videoer fra konferansen.

28.6.14

En klient skal ha tilbud om musikkterapi

I 2013 ble musikkterapi for første gang tatt med i Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av psykoselidelser.

Musikkterapi fikk den sterkeste anbefalingen i retningslinjene, som betyr at det sidestilles med for eksempel medikamentell behandling og kognitiv atferdsterapi.

En klient skal ha tilbud om musikkterapi i behandlingen, men det er ikke tilfelle ennå.

Les sak hos Uni Research.

23.6.14

Fulltekstartikler om hallusinasjoner


11.6.14

Barndomstraumer og psykose hos etniske minoriteter

The association between childhood trauma and these first rank symptoms may in part explain this group’s higher risk of being diagnosed with a schizophrenia-spectrum diagnosis. The findings show the importance of childhood trauma in symptom development in psychosis.

Ny, norsk studie kan leses i fulltekst her.

24.5.14

Daniel Mackler-filmer gratis i fullversjon

Daniel Mackler har lagt sine filmer Healing Homes om Familjevårdsstiftelsen, Open Dialogue med Jaakko Seikkula, Take These Broken Wings og Coming Off Psych Drugs ut på nettet i fullversjon.

Skjermdump fra Open Dialogue 


Psykofarmaka mot diskriminering?

Får folk med psykisk lidelse piller mot det psykososiale stresset de opplever som følge av stigma og diskriminering?

Les artikkelen Stigma and Discrimination: A Socio-Cultural Etiology of Mental Illness i fulltekst.

Sommerprogram WSO - Oslo og Akershus


29.4.14

Nytt styre i Oslo og Akershus lokallag

WSO Oslo og Akershus avholdt sitt årsmøte 26. april.

Det nye styret:
Leder: Bjørn Ingar Pedersen
Kasserer: Håvard Enberg
Styremedlemmer: Espen Pedersen, Karina Pettersen og Moses Getz
Varamedlemmer: Aud Helen Henriksen, Madelene Gulbrandsen og Gregory Avery Starr
Styret har anledning til å supplere styret med flere varamedlemmer ved behov.

Kontaktperson i styret er Bjørn Ingar Pedersen, e-post: binpeder@live.no

28.4.14

Norge svarer for MR-praksis i FN: Universell periodisk undersøkelseUtenriksminister Børge Brende: 00:07:59
Italia: 00:31:06
New Zealand: 00:47:49
Sveits: 01:41:33
Utenriksminister Børge Brende: 03:16:18

26.4.14

Traumer fører til sårbarhet for psykose

Fra en hovedoppgave i psykologi: [T]raumer kan føre til en ervervet sårbarhet for stress og dermed sårbarhet for å utvikle psykose, og ... en genetisk predisposisjon [er] ikke ... nødvendig. Sammenhengen ser også ut til å avhenge av alvorlighet og omfang av traumer (dose-respons), og kan være spesifikt relatert til utvikling av positive symptomer som hallusinose og vrangforestillinger.

Les Sammenhengen mellom traumer og psykoser i et utviklingsperspektiv: En integrert forståelsesmodell med kliniske implikasjoner, som ligger på nettet i fulltekst.

11.4.14

Skift passord!

På grunn av sårbarheten i OpenSSL, "Heartbleed", må du skifte passord til Google nå. Bruker du Yahoo, skift også passord der.

Følg med på hvilke andre nettsteder du må skifte passord.

Kritisk til norske tolkningserklæringer

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand ved Senter for menneskerettigheter har skrevet en artikkel om CRPD kalt "Norway's Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Highlighting Current Discourses in the Field of Human Rights in Norway". Utdrag:

Norway has never before issued such relatively broad declarations that relate to treaty interpretation in the field of human rights. There are a few examples of Norway issuing reservations/declarations to human rights treaties but all of these have been narrowly formulated and are related to concrete provisions in domestic legislation. Most of these reservations/declarations have been withdrawn and those remaining are not controversial. In fact, Norway's policy on reservations and declarations has previously been not to submit these legal caveats upon signature. Rather, Norway's policy has been characterised by objecting to other states’ reservations and declarations, particularly those the Norwegian government considers to be incompatible with the object and purpose of the conventions.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Mer om menneskerettigheter: FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (wso.no)

6.4.14

Psykologforeningen støtter medisinfrie tilbud

For dem som ikke ønsker medisinsk behandling i psykisk helse, må det komme på plass reell valgfrihet, mener Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Les artikkelen Medisinfritt, ja takk! i siste nummer av Psykologtidsskriftet.

4.4.14

Dag og Tid underslår langt på vei behandlingskriteriets eksistens

Eskil Skjeldal intervjuer psykiater Marit Bjartveit i Dag og Tid. Artikkelen underslår helt eksistensen av behandlingskriteriet. Psykiateren sier om tvangsinnleggelse:

I så fall må pasienten ha ei alvorleg psykisk liding. Men det åleine er ikkje nok. Lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre, altså sjølvmordsrisiko og/eller valdsrisiko.

Og:

Nokre har det betre med vrangførestellingane i psykosen og ynskjer ikkje å kome ut av han. Om dei då ikkje er farlege for seg sjølve eller andre, så kvalifiserer dei ikkje for tvunge psykisk helsevern.

Skjønt avsnittet fortsetter:

Difor er tilleggskriteria om behandling og overlast òg viktige. Men då kjem diskusjonen: Kven veit kva som er best for pasienten, når skade og fare for liv er tekne bort? Her er psykiatrien i dialog med pasient og pårørande. 

Her nevner hun behandling som tilleggskriterium, men det motsier påstanden ovenfor om at "lidinga må òg innebere ein alvorleg risiko for skade på helse eller liv for ein sjølv eller andre". Psykiateren nevner også overlastkriteriet, som ble fjernet i 1999!

1.4.14

Foredrag og debatt på Litteraturhuset i dag

Aurora arrangerer i dag foredrag ved prof. dr. med Helge Refsum, avd.overlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet, som vil orientere om arbeidet ved senteret. Foredragets tittel: ”Hvordan bedre tilpasse medisineringen til den enkelte pasient?" Debatt.
Litteraturhuset kl. 18.

Foto: Hege Orefellen, XIV World Congress of Psychiatry, Praha september 2008 

30.3.14

På TV i kveld

I kveld kan du møte Silje Marie på TV2. Hun var tvangsinnlagt i ti år, men møtte så en helt spesiell sykepleier, som gjorde det lille ekstra hun trengte.

Skjermdump fra YouTube-video


27.3.14

"Psykiatriske pasienter liker å bli lagt i belter"

To studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus lager belter til beltesenger. Den ene uttaler til avisa Khrono:

[Det er] mange ting som er viktig å tenke på når man jobber med psykiatriske pasienter. Mange av dem liker oppmerksomheten det er å bli lagt i belter, så det gjelder å finne en fin balanse slik at de ikke ønsker å bli lagt i belter. Vi skal ikke ufarliggjøre det.

23.3.14

"Motstand mot medisiner et eksempel på manglende sykdomsinnsikt"

"Biologiske årsaksmodeller synes ... å være bredt akseptert blant behandlerne, selv om det varierer en god del hvordan man vekter dette i forhold til andre faktorer. Den mest foretrukne formen for psykoterapi blant de intervjuede synes å være kognitiv. Begge disse tilnærmingene har en fordel i forhold til samarbeid med de pårørende, da de ikke fokuserer på "gamle synder" og foreldrenes eventuelle "skyld" i hovedpersonens lidelser. Et klart "her og nå" perspektiv er kanskje også enklere å bruke som utgangspunkt for et samarbeid mellom mange ulike tjenester og fagpersoner."

"Vi opplevde det slik at svært mange av behandlerne tenkte på diagnosene som reelle sykdomskategorier. Mest illustrerende er dette kanskje når vi diskuterte schizofreni-diagnosen. Når vi viste til personer som hevdet offentlig at de var blitt helbredet av schizofreni, stilte enkelte behandlere spørsmålstegn ved selve diagnostiseringen i utgangspunktet. Til tross for at de anså schizofreni som svært uutforsket og en "sekke-diagnose". Dette er tautologisk tenkning: Schizofreni betraktes som en kronisk sykdom. Dersom noen helbredes av schizofreni, betyr det simpelthen at de ikke var schizofrene."

"Når vi spør om hvordan tvangstiltakene oppleves av brukeren, er det typiske svaret at de [ansatte] selv sjelden har opplevd at noen mente det var feil eller et overgrep, i ettertid".

"Spørsmål om bivirkninger ble stort sett besvart med at dagens praksis innebærer mindre og riktigere doser og at det nå har kommet langt bedre medisiner enn man hadde tidligere. Vi sitter imidlertid igjen med en følelse av at akkurat dette har vi hørt før, når nye medikamenter introduseres. Det var vanskelig å finne legitime argumenter mot medisiner i det behandlerne sa, og flere brukte motstand mot medisiner som eksempel på manglende sykdomsinnsikt."

"Behandlernes ekspertposisjon ble det i liten grad stilt spørsmål ved, slik vi tolker det. Dette til tross for mange understrekninger av at det er brukeren som er "ekspert på sitt liv". Den overordnede medisinske modellen gir behandlerne den endelige definisjonsmakten og vi tolker ikke behandlingsmøtene som et reelt fora for å la brukerekspertisen utfordre ekspertkunnskapen."

"Behandlerne argumenterte både for å øke adgangen til tvang og for å begrense den faktiske bruken av den mest mulig."

Fra Diaforsk-rapporten Holdninger, erfaringer og strukturer : fagpersoner i psykisk helsearbeid (fulltekst)

12.3.14

Ledig engasjement for erfaringskonsulent i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har ledig et engasjement som erfaringskonsulent (rådgiver, kode 1434) i Avdeling psykisk helse og rus. Erfaringskonsulenten skal være webrådgiver for nettsiden www.helsedirektoratet.no og Helsedirektoratets stoff på www.helsenorge.no. Vi er opptatt av at informasjon er tilpasset våre brukergrupper og søker etter en medarbeider som har brukererfaring fra rus- eller psykiske helsetjenester og høyere utdanning innen informasjonsarbeid. 

Les mer

27.2.14

Grunnlovsuke ved Universitetet i Oslo


Universitetet i Oslo inviterer neste uke til grunnlovsuke med frokostseminarer, foredrag, debatter og bokopposisjoner.

Tirsdag 4. mars spør de: "Trenger vi menneskerettighetene?", og torsdag 6. mars er tema "Tortur, terror og Grunnlov". Begge dager kl. 8-10 på Blindern.

Fører tidlige traumer til psykotiske symptomer?

En studie fra 2012: Do Specific Early-Life Adversities Lead to Specific Symptoms of Psychosis?

Childhood rape was associated with hallucinations and institutional care was associated with paranoid beliefs. Physical abuse was associated with both kinds of psychotic experience. Dose-response relationships were observed for both symptoms, with multiple traumas generally associated with increasing odds ratios, although the effects observed were nonlinear. This finding shows, not surprisingly, that individuals exposed to more than one type of adverse experience early in life are especially vulnerable to psychotic experiences.

26.2.14

Tilskudd til "Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern"

Hvem kan søke
Statlige mottakere, Stiftelser, Kommuner, Organisasjoner

Søknadsfrist
1. april 2014

Mål for ordningen
Økt frivillighet, kvalitetssikret bruk av tvang, økt kunnskap og bedre dokumentasjon av tvangsbruk.

Målgruppe 
Personer som har behov for helsehjelp i psykisk helsevern.

Andre opplysninger 
Det legges vekt på at mottaker har nødvendig kompetanse og gjennomføringskapasitet, samt har et godt brukerperspektiv.

22.2.14

Livshistorien gjør symptomer begripeligeEn större lyhördhet för patientens livshistoria ökar förståelsen för vad som är faktiska symptom på psykossjukdom. Behandlingen kan också bli mer effektiv när patientens egna beskrivningar av sin sjukdom och önskningar om åtgärder får stå i centrum. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Les mer på universitetets nettsted.


21.2.14

Filmskaper ønsker kontakt med etterlatte


XIV World Congress of Psychiatry,
Praha september 2008.
Foto: Hege Orefellen 
Filmskaper ønsker å komme i kontakt med etterlatte etter mennesker som har dødd etter bruk av nevroleptika. Hun har selv mistet en søster og lager nå en dokumentarfilm om nevroleptika og plutselig død.

Les saken i Nordlys.

Blogganbefaling: Athenes tankebobler


For ikke lenge siden oppdaget jeg en ny blogg, som drives av en psykologspesialist i psykisk helsevern. Jeg liker bloggen hennes godt, for hun sier ikke alltid det "alle andre" fagfolk sier. Blant annet liker jeg at hun reflekterer kritisk over diagnosebruken.

Ta en titt på bloggen Athenes tankebobler.
Vil du abonnere på bloggens feed, klikk her.

18.2.14

Videoprodusent søker egenerfarere


En videoprodusent, som jobber med digital formidling innen museum og kulturarv, skal lage en dokumentar "som utfordrer mytene rundt psykisk sykdom og spesielt psykoser", og ønsker derfor kontakt med folk med egenerfaring.

Han kan kontaktes på Twitter eller via e-post.

P.S. Jeg kjenner ikke vedkommende, og dermed heller ikke vedkommendes bakgrunn eller kunnskapssyn relatert til psykososiale funksjonsnedsettelser. 

16.2.14

Svensk forskning på etikk i psykiatrien


Foto: Stuart Miles/freedigitalphotos.net
The result ... confirms previous research findings that coercive care and measures are rarely seen by psychiatric staff as ethical issues, a result which we consider to be quite problematic. There seems to be a need for a more active leadership that focus on serious follow-ups of coercive measures, discuss with staff about possible negative consequences of coercive measures and of the importance of choosing the least restrictive alternative. This can be done by discussing these measures from an ethical perspective with systematic reflection on real cases with methods like moral case deliberation.

Staffs’ perceptions of the ethical landscape in psychiatric inpatient care: A qualitative content analysis of ethical diaries (abstract)

Rapport på svensk: På väg mot en värdebaserad psykiatri – ett utvecklingsprojekt kring etiska dilemmanoch värdegrundsarbete i psykiatrin

13.2.14

Paneldebatt om alternativer til tvang

Erfaringskompetanse har lagt ut en video fra paneldebatten om alternativer til tvang på Litteraturhuset i går.
Fra WSO deltok nestleder Liv Skree.

12.2.14

Mer om barndomstraumer og psykose

Foto: David Castillo Dominici/freedigitalphotos.net

... all clients of mental health services, including those diagnosed schizophrenic or psychotic, should be asked about childhood abuse, neglect, bullying and loss to facilitate meaningful formulations ... and comprehensive treatment plans. One of the reasons this does not always happen is the belief that abuse disclosures by individuals diagnosed with psychotic disorders are unreliable. Recent studies indicate this is not an evidence-based belief.

The traumagenic neurodevelopmental model of psychosis revisited 
John Read, Roar Fosse, Andrew Moskowitz & Bruce Perry

6.2.14

Vitenskapsmagasinet New Scientist skriver om nevroleptika

Now for the first time there has been long-term follow-up of a randomised trial comparing people who stopped taking antipsychotics with those who continued their treatment. The findings have sent shock waves through the world of psychiatry.

[T]hose in the stopping-medication group had more than double the chance of achieving what psychiatrists call "functional recovery" – 40 versus 18 per cent.

Les artikkelen Rethinking schizophrenia: Taming demons without drugs med lenker.

Kognitiv terapi for dem som ikke ønsker nevroleptika

Our findings suggest that cognitive therapy is an acceptable, safe, and effective treatment alternative for people who choose not to take antipsychotics. Evidence-based treatments should be available to these people. A larger definitive trial is needed to confirm the clinical implications of our pilot study.

Les studien Cognitive therapy for people with schizophrenia spectrum disorders not taking antipsychotic drugs: a single-blind randomised controlled trial.

Hør om forskningen hos BBC (fra 01:17:54).

5.2.14

WSOs nestleder deltar om tvang på Litteraturhuset

Har du lyst til å høre hva tidligere pasienter i psykisk helsevern mener kan gjøres for å redusere bruken av tvang? Og vil du vite hva forskerne tenker om forslagene fra brukerne? Da bør du ta turen til Litteraturhuset i Oslo på mandag. Fra WSO deltar vår nestleder Liv Skree.

Les mer

1.2.14

Psykiatere: Det er begrenset langtidsnytte av psykiatriske medikamenter

It is important to appreciate and understand the current problems and significant limitations of the present approach to psychiatric therapy before considering new directions. The largest problem is that while there is ample evidence of the limited long-term benefit of psychiatric medications, psychiatrists are pressured to be psychopharmacologists instead of psychotherapists. Psychiatrists are influenced by the pharmaceutical industry, which makes enormous profits from psychiatric drugs. 

For å kunne lese hele artikkelen "New Directions in Psychiatry" i Psychiatric Times, må du være registrert. Det er gratis å registrere seg.

23.1.14

Vet du om en journalist som fortjener MR-pris?

Menneskerettsprisen utdeles for femte gang ved åpningen av Nordiske Mediedager 2014 i Bergen den 7. mai. Prisen tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Du kan foreslå kandidat innen onsdag 5. februar.

Journaliststudent søker deg med erfaring med tvangsmedisinering

- Er det noen som har erfaringer med tvangsmedisinering i forhold til psykisk helsevern, og gjerne kunne delt sin historie? spør en journaliststudent i Bodø. Hun kan kontaktes på Twitter eller via e-post.

16.1.14

10.1.14

Psykiaterne protesterer mot FNs spesialrapportør om tortur

FNs spesialrapportør om tortur vil ha forbud mot bruk av tvang mot personer med funksjonsnedsettelser.
Nå kommer det reaksjoner fra psykiaterne.


Spesialrapportør Juan Méndez
Skjermdump fra YouTube

Ny utgave av skadereduserende veileder om nedtrapping
Nylig sendte Erfaringskompetanse ut den andre utgaven av Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka til alle landets psykiatere, fastleger og distriktpsykiatriske sentre.

Les mer hos hos Erfaringskompetanse.
9.1.14

Dansk doktoravhandling om brukermedvirkning

Listening to Patients. A Study of Illness Discourses, Patient Identities, and User Involvement in Contemporary Psychiatric Practice 

Avhandlingen er skrevet på engelsk, men med et sammendrag også på dansk.

På baggrund af analyserne argumenteres der for, at for at kunne praktisere en mere demokratisk grad af brugerinddragelse, er de professionelle nødt til at blive støttet af et system der er mere åbent for multiple definitioner af psykisk lidelse og patienthed, i deres forsøg på at involvere patienternes perspektiver. Ligeledes peges der på vigtigheden af at involvere brugerne af det psykiatriske system i langt højere grad til at udvikle modeller for brugerinddragelse. Dette kan åbne op for, at mangfoldigheden og diversiteten i patienternes perspektiver tages alvorligt, også når disse adskiller sig betydeligt fra traditionelle psykiatriske forståelser.